Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

Center for Udsatte Flygtninge (CUF)

Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter om integration og rehabilitering af flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge. Hos os kan du få viden, inspiration og redskaber. Og du kan få gratis rådgivning eller bestille et oplæg.

Se vores seneste udgivelserSe alle publikationer

Oplæg afholdt af Center for Udsatte Flygtninge

14 sep 2023

Kvoteflygtninge og helbredsundersøgelser

28 aug 2023

SIB - sociale investeringer og beskæftigelsesindsats

08 maj 2023

Alkohol - information om alkoholforbrug til dig, der har oplevet krig og flugt

21 mar 2023

Tværsektorielt samarbejde omkring flygtninge med traumer

28 feb 2023

Film til kvoteflygtninge

16 jan 2023

At opleve krig og flugt

15 nov 2022

Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune

02 nov 2022

Sådan hjælper du et barn med traumer

06 okt 2022

Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole

15 jun 2022

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

06 jun 2022

Inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser

12 okt 2021

Handicapkonventionens betydning for flygtninge med traumer

03 maj 2021

Det mener DRC Integration om indsatser i relation til flygtninge berørt af traumer

15 mar 2021

Kvoteflygtninge fra DR Congo

08 mar 2021

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

14 okt 2020

Kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge

15 jan 2020

Effekter af lave ydelser

22 maj 2019

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

22 mar 2019

Flygtninges mentale sundhed

18 okt 2016

Traumatiserede flygtninge i sprogundervisningen

25 feb 2015

Få rådgivning hos os
Rådgivning

Få rådgivning hos os

Kontakt os på telefon eller email, hvis du mangler et godt råd eller har brug for sparring. Center for Udsatte Flygtninge hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din kontakt med udsatte flygtninge.

Vores gratis rådgivning henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere.

Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Ring: 3373 5339 (kl. 9-16)

Email[email protected]

Aktuelle spørgsmål og svar fra vores rådgivning

Hvordan støtter vi udsatte flygtninge fra Ukraine?

Hvor henvender man sig, hvis man har behov for psykologisk krisehjælp, når man som ukrainer har søgt om ophold i Danmark og venter på svar?

Landets regioner har sat flere initiativer i gang for at hjælpe ukrainere, der har behov for psykologisk krisehjælp. Alle fem regioner har oprettet telefoniske hotlines, hvor man kan ringe ind, hvis man har været udsat for stor belastning og har akutte krisereaktioner. 

Det er også muligt at ringe til DRC Integrations psykosociale telefonlinje. Her kan ukrainere få vejledning på deres modersmål, f.eks om hvad man kan gøre for at skabe større tryghed og resiliens.

Hvordan støtter jeg et barn fra Ukraine, som ser ud til at mistrives? Jeg er i tvivl, om det er en reaktion på krigen og omvæltningerne, eller om det er noget andet – måske en diagnose.

Det er normalt for børn (og voksne) at reagere på krig og flugt. Det er vigtigt at være opmærksom og støtte barnet såvel som forældrene i at etablere en ny hverdag. Og det er vigtigt at opbygge tillid og give barnet mulighed for at udtrykke sig, bearbejde og fortælle om, hvordan hun eller han har det. Men mens I gør det, så giv det gerne en lille smule tid, hvor I samtidig kan observere barnet. Så kan I på den baggrund vurdere, om barnet har brug for særlig støtte eller måske specialiseret behandling – i så fald er det naturligvis vigtigt, at I handler på det.

Tal med forælderen om, hvordan barnet har det, og har haft det tidligere, og om, hvordan I bedst sammen kan støtte barnet.

Fortæl forælderen om DRC Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, hvor man kan snakke med nogen på ukrainsk om det, der måtte være svært.

Og brug Center for Udsatte Flygtninges foldere om at opleve krig og flugt og om at støtte et barn berørt af traumer til at understøtte snakken, give råd og normalisere de reaktioner, de måtte opleve. Folderne findes også på ukrainsk.

Hvordan skal vi tage imod børnene i institution eller skole, når familierne regner med at skulle tilbage til Ukraine snart?

Mange ukrainere befinder sig i et limbo, og håber – og regner med – at de kan tage tilbage til Ukraine snart. Men ingen ved, hvad der kommer til at ske, og konflikter varer ofte længere, end man lige tror. Det er vigtigt for flygtninge – og ikke mindst for børnene – at komme ud at kufferten, få en normal hverdag og en følelse af at høre til og kunne se lidt fremad.

Så udgangspunktet med børnene – både de små og de store – må være, at nu er de her hos jer. Børnene skal ind i børnefællesskabet og skal kunne se sig selv udvikle sig og rykke videre i en dansk kontekst. Tal med forældrene om deres perspektiver for fremtiden og fortæl dem, hvorfor og hvordan I også planlægger forløb fremadrettet sammen med børnene.

Se også Center for Udsatte Flygtninges nye håndbog om børn med flugtbaggrund i institution og skole.

Undervisning

Bestil et kursus eller et oplæg

Bliv klogere med et kursus, oplæg eller fyraftensmøde. Center for Udsatte Flygtninge arrangerer kortere og længere forløb for dig, der arbejder med integration af flygtninge. Vi afholder skræddersyede arrangementer – for fagprofessionelle, studerende, frivillige og flygtninge.

Vi holder oplæg om temaer som:

Se TIDLIGERE OPLÆG for inspiration til dit arrangement

Vi kommer gerne ud til jer med viden og inspiration.

Vi kommer gerne ud til jer med viden og inspiration.

CUF's oplæg på vores uddannelse var, som altid, topprofessionelt og viste, at de besad den sidste nye viden - både teoretisk og ift. praksis.

/  Svar på evalueringsskema fra bestiller af oplæg

Fakta

Få svar på dine spørgsmål

FAQ: Flygtninge og traumer
FAQ: Kvoteflygtninge
FAQ: LGBT+ personer med flugtbaggrund
FAQ: Flygtninge, skadeligt alkoholforbrug og behandling
Hent eller bestil materialer
Udgivelser

Hent eller bestil materialer

Få ny viden med vores mange gratis materialer.

Hent håndbøger med alle relevante regler eller om børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole, vidensnotat om kvoteflygtninge, rapporter om beskæftigelse og traumer, materialer til flygtningeforældre på forskellige sprog og meget mere.

Vi har materialer til professionelle, frivillige og til flygtninge selv.

Vil du have materialet tilsendt, så kontakt os og vi sender det gerne til dig.

Find det du søger i vores bibliotek

 

Se også inspirationshæfte til frivillige, der er i kontakt med mennesker berørt af traumer

Se FILM om flygtninge og traumer

Film

Traumer i hjernen

Kort gennemgang af hjernens reaktioner på traumatiske hændelser.

Kontakt

Kontakt Center for Udsatte Flygtninge på email u[email protected] eller telefon 33735339. Eller kontakt os direkte: