Vores arbejde

Center for Udsatte Flygtninge (CUF)

Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter om integration og rehabilitering af flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge. Hos os kan du få viden, inspiration og redskaber. Og du kan få gratis rådgivning eller bestille et oplæg.

Se vores seneste udgivelser

Tværsektorielt samarbejde omkring flygtninge med traumer
Tværsektorielt samarbejde omkring flygtninge med traumer

1 Fil(er)

Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune
Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune

1 Fil(er)

Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole
Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole

1 Fil(er)

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov
Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

1 Fil(er)

At opleve krig og flugt
At opleve krig og flugt

9 Fil(er)

Få rådgivning hos os
Rådgivning

Få rådgivning hos os

Kontakt os på telefon eller email, hvis du mangler et godt råd eller har brug for sparring. Center for Udsatte Flygtninge hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din kontakt med udsatte flygtninge.

Vores gratis rådgivning henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere.

Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Ring: 3373 5339 (kl. 9-16)

Email[email protected]

Aktuelle spørgsmål og svar fra vores rådgivning

Hvordan støtter vi udsatte flygtninge fra Ukraine?

Hvor henvender man sig, hvis man har behov for psykologisk krisehjælp, når man som ukrainer har søgt om ophold i Danmark og venter på svar?

Landets regioner har sat flere initiativer i gang for at hjælpe ukrainere, der har behov for psykologisk krisehjælp. Alle fem regioner har oprettet telefoniske hotlines, hvor man kan ringe ind, hvis man har været udsat for stor belastning og har akutte krisereaktioner. 

Det er også muligt at ringe til DRC Integrations psykosociale telefonlinje. Her kan ukrainere få vejledning på deres modersmål, f.eks om hvad man kan gøre for at skabe større tryghed og resiliens.

Hvordan støtter jeg et barn fra Ukraine, som ser ud til at mistrives? Jeg er i tvivl, om det er en reaktion på krigen og omvæltningerne, eller om det er noget andet – måske en diagnose.

Det er normalt for børn (og voksne) at reagere på krig og flugt. Det er vigtigt at være opmærksom og støtte barnet såvel som forældrene i at etablere en ny hverdag. Og det er vigtigt at opbygge tillid og give barnet mulighed for at udtrykke sig, bearbejde og fortælle om, hvordan hun eller han har det. Men mens I gør det, så giv det gerne en lille smule tid, hvor I samtidig kan observere barnet. Så kan I på den baggrund vurdere, om barnet har brug for særlig støtte eller måske specialiseret behandling – i så fald er det naturligvis vigtigt, at I handler på det.

Tal med forælderen om, hvordan barnet har det, og har haft det tidligere, og om, hvordan I bedst sammen kan støtte barnet.

Fortæl forælderen om DRC Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, hvor man kan snakke med nogen på ukrainsk om det, der måtte være svært.

Og brug Center for Udsatte Flygtninges foldere om at opleve krig og flugt og om at støtte et barn berørt af traumer til at understøtte snakken, give råd og normalisere de reaktioner, de måtte opleve. Folderne findes også på ukrainsk.

Hvordan skal vi tage imod børnene i institution eller skole, når familierne regner med at skulle tilbage til Ukraine snart?

Mange ukrainere befinder sig i et limbo lige nu, og håber – og regner med – at de kan tage tilbage til Ukraine snart. Men ingen ved, hvad der kommer til at ske, og konflikter varer ofte længere, end man lige tror. Det er vigtigt for flygtninge – og ikke mindst for børnene – at komme ud at kufferten, få en normal hverdag og en følelse af at høre til og kunne se lidt fremad.

Så udgangspunktet med børnene – både de små og de store – må være, at nu er de her hos jer. Børnene skal ind i børnefællesskabet og skal kunne se sig selv udvikle sig og rykke videre i en dansk kontekst. Tal med forældrene om deres perspektiver for fremtiden og fortæl dem, hvorfor og hvordan I også planlægger forløb fremadrettet sammen med børnene.

Se også Center for Udsatte Flygtninges nye håndbog om børn med flugtbaggrund i institution og skole.

Undervisning

Bestil et kursus eller et oplæg

Bliv klogere med et kursus, oplæg eller fyraftensmøde. Center for Udsatte Flygtninge arrangerer kortere og længere forløb for dig, der arbejder med integration af flygtninge. Vi afholder skræddersyede arrangementer – for fagprofessionelle, studerende, frivillige og flygtninge.

Vi holder oplæg om temaer som:

Se TIDLIGERE OPLÆG for inspiration til dit arrangement

Se film fra webinar om modtagelse af ukrainske flygtninge

Vi kommer gerne ud til jer med viden og inspiration.

Vi kommer gerne ud til jer med viden og inspiration.

CUF's oplæg på vores uddannelse var, som altid, topprofessionelt og viste, at de besad den sidste nye viden - både teoretisk og ift. praksis.

/  Svar på evalueringsskema fra bestiller af oplæg

Fakta

Få svar på dine spørgsmål

FAQ: Flygtninge og traumer
FAQ: Flygtninge og traumer
FAQ: Kvoteflygtninge
FAQ: Kvoteflygtninge
FAQ: LGBT+ personer med flugtbaggrund
FAQ: LGBT+ personer med flugtbaggrund
FAQ: Flygtninge, skadeligt alkoholforbrug og behandling
FAQ: Flygtninge, skadeligt alkoholforbrug og behandling
Hent eller bestil materialer
Udgivelser

Hent eller bestil materialer

Få ny viden med vores mange gratis materialer.

Hent håndbøger med alle relevante regler eller om børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole, vidensnotat om kvoteflygtninge, rapporter om beskæftigelse og traumer, materialer til flygtningeforældre på forskellige sprog og meget mere.

Vi har materialer til professionelle, frivillige og til flygtninge selv.

Find det du søger i vores bibliotek

Vil du hellere have materialet tilsendt, så kontakt os og vi sender det gerne til dig.

Se også nyt inspirationshæfte til frivillige, der er i kontakt med mennesker berørt af traumer

Film

Traumer i hjernen

Kort gennemgang af hjernens reaktioner på traumatiske hændelser.

Kontakt

Kontakt Center for Udsatte Flygtninge på email [email protected] eller telefon 33735339. Eller kontakt os direkte: