Om os

DRC Integration leverer effektive og dokumenterede integrationsløsninger til flygtninge og etniske minoriteter i Danmark. Vi samarbejder med offentlige myndigheder, virksomheder og civilsamfundet om beskæftigelse samt børn, unge og familiers trivsel.

Sådan er DRC Integration organiseret

Organisationsdiagram: S├ądan er DRC Integration organiseret

Tak til de private donorer, der støtter DRC Integration.

TrygFonden
TrygFonden
Ole Kirk's Fond
Ole Kirk's Fond
Lundbeckfonden
Lundbeckfonden
The Velux Foundations
The Velux Foundations
Poul Due Jensen Foundation
Poul Due Jensen Foundation
Østifterne
Østifterne
Velliv Foreningen
Velliv Foreningen
Det Obelske Familiefond
Det Obelske Familiefond
Aase og Ajnar Danielsens Fond
Aase og Ajnar Danielsens Fond
Egmont Fonden
Egmont Fonden
Siden handler om Denmark Integration