Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

Kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge

Viden og anbefalinger af relevans for arbejdet med integration af flygtninge og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Vidensnotat om ligestilling jan 2020
785 KB

Vidensnotat om kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge

Koblingen mellem integration og ligestilling er ofte både meget politiseret og genstand for stor faglig opmærksomhed.

For at kunne have en kvalificeret debat og effektive indsatser, er det vigtigt at holde tungen lige i munden og have et skarpt blik på viden og fakta. Hvad enten det handler om kvindelige flygtninges relativt lave beskæftigelsesgrad eller spørgsmål om negativ social kontrol, er kvalificeret baggrundsviden og fakta afgørende for at kunne iværksætte relevante og virkningsfulde indsatser til gavn for den enkelte.

Dette vidensnotat giver et overblik over viden og væsentligste anbefalinger af relevans for arbejdet med integration af flygtninge og ligestilling mellem mænd og kvinder. Det sammenfatter forskning og praksiserfaring inden for følgende temaer:

Notatet er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.