Materialer

Effekter af lave ydelser

Vidensnotat om effekter af lave ydelser til flygtninge.

Notat maj 2019
184 KB

Begrænset beskæftigelsesmæssig effekt og negative sociale konsekvenser

Dette vidensnotat sammenfatter viden og forskning om effekter af lave ydelser til flygtninge (starthjælpen og integrationsydelsen) i en dansk kontekst.

Forskning og undersøgelser af effekter af lave ydelser for flygtninge viser en begrænset positiv beskæftigelsesmæssig effekt på kort sigt, ingen beskæftigelsesmæssig effekt på længere sigt samt en række negative psykosociale og socioøkonomiske effekter på kort såvel som lang sigt.

Vidensnotatet er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.