Vores arbejde

Beskæftigelse

Vi skræddersyr indsatser, der får flygtninge og andre målgrupper i arbejde. Integration til arbejdsmarkedet blandt andet via mentor, jobtræning og målrettet vejledning.

Beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge

Vi har stor erfaring og succes med systematisk at motivere, se ressourcer og nedbryde barrierer hos de ledige flygtninge, familiesammenførte og andre borgere, vi arbejder med.

DRC Integrations fokus er at styrke flygtninge og familiesammenførtes ressourcer og kompetencer. Målet er selvforsørgelse gennem job eller uddannelse. Vi kalder det integration til arbejdsmarkedet.

Integration handler blandt andet om at indgå aktivt i samfundet ved at blive en del af arbejdsmarkedet. Uanset om vejen er kort eller lang – og uanset, om man er ny i Danmark eller har boet her altid.

Hurtigere integration til arbejdsmarkedet

DRC Integration udvikler praktiske metoder, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation uanset alder, forsørgelsesgrundlag og nationalitet. Det er vores erfaring, at vi med dét udgangspunkt bedre og hurtigere kan integrere den enkelte til arbejdsmarkedet.

Uanset om fokus er på at vende tilbage efter en sygemelding, at forene fysiske eller psykiske udfordringer med arbejdslivet, at øge kendskabet til det danske arbejdsmarked eller at finde sin egen uddannelsesvej.

Hent vores produktark nederst på denne side og læs mere om vores forskellige indsatser.

Ring og hør mere om mulighederne for et samarbejde

Hvad siger andre om vores indsats?

I en evaluering af vores samarbejde med Fredericia Kommune om en jobrettet integrationsindsats, er de positive vurderinger af vores arbejde høje. Der er stor tilfredshed med vores arbejde blandt sagsbehandlere og borgere.

100 % positive sagsbehandlere

88% positive borgere

88% positive virksomheder

Vores metoder

Hvad er det så, der virker?  Ifølge vores erfaring virker blandt andet: 

 

Alle menneskers ressourcer, udfordringer og behov er forskellige. Så der findes ikke én løsning, der virker for alle. Derfor har vores indsats altid den enkelte borger og jobcenterets behov i fokus.

Vores tilbud er målrettede og skræddersyede. For det ved vi, virker bedst.

Nogen har aldrig været på arbejdsmarkedet før og skal have hjælp til at omstille sig og se sig selv i en helt ny rolle

/  Bushra Hamad, Jobmentor, DRC Integration

Vi tror på, at flere flygtninge kan få en plads på arbejdsmarkedet med den rette integrationsindsats. Det kræver blandt andet et godt samarbejde mellem kommuner, virksomheder og lokalsamfundet.

Og vi i DRC Integration er klar med løsninger.

Vores resultater

DRC Integration har mange års erfaring med beskæftigelsesindsatser. Vi analyserer og evaluerer vores arbejde. Og vi fortæller gerne om vores gode resultater til både nuværende og kommende samarbejdskommuner.

Samtidig holder vi os opdateret på og bidrager til ny forskning og viden på området.

Vi insisterer på en kvalificeret vurdering af vores indsatser

Vi dokumenterer løbende borgernes resultater hos os i forhold til beskæftigelse. Vi bruger bl.a. det forskningsbaserede redskab ’Beskæftigelses Indikator Projektet’ (BIP).

Her er det klart defineret, hvilke indikatorer det giver mening at måle på i arbejdet med bl.a. udsatte ledige for at fremme beskæftigelsen. Dermed får vi en kvalificeret vurdering af, hvilke indsatser, der virker for den enkelte.

Derudover arbejder vi med tilfredshedsmålinger blandt både vores kunder, de virksomheder vi samarbejder med og borgerne.

Vil du vide mere om DRC Integrations målrettede beskæftigelsesindsatser, og hvad vi kan gøre for jer? Kontakt os. Du kan også hente produktark nederst på siden.

Job succes

32 %

af borgerne, der i 2019 deltog på forløbet ’Dit spor’, kom i job eller uddannelse.

Hvilke borgere er DRC Integration specialiseret i at hjælpe?

  • Job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Borgere i jobafklarings- og ressourceforløb
  • Borgere på ledighedsydelse
  • Sygedagpengemodtagere
  • Arbejdsløshedsforsikrede
  • Job- og aktivitetsparate integrationslovsborgere
  • Uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere om vores jobrettede indsatser i vores produktark her

Arbejdsmarkedsrettet indsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund
Mentor
Kursus i joblog og selvbooking af samtaler
Dit spor - forløb for unge under 30
Socialøkonomisk kantine og rengøring - Vejledning og opkvalificering
Et godt arbejdsliv med traumer
Job og karriererettet forløb for internationale dimittender
Borgere med udfordringer udover ledighed - Find vej til arbejdsmarkedet
Projekt for ukrainske flygtninge
Få gratis screeninger af jobkompetencer hos ukrainske flygtninge
Siden handler om Beskæftigelse