Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

Rapport udarbejdet på baggrund af litteraturstudie, interviewundersøgelse og udviklingsworkshop.

Rapport jun 2022
1009 KB

Minoritetsetniske ældres livssituation, ønsker og behov

Antallet af ældre med minoritetsetnisk baggrund er stigende i Danmark. Mange lever på meget lave pensioner, er isolerede og ensomme. Helbredsproblemer og begrænsede danskkundskaber kan blandt andet udgøre barrierer i forhold til at danne relationer til andre ældre. Særligt ældre med flugtbaggrund kan være udsatte.

Det er en målgruppe, det kan være svært at nå ud til, og der mangler generelt viden om minoritetsetniske ældres ønsker og behov for støtte.

Denne rapport samler viden om minoritetsetniske ældres levevilkår samt om deres ønsker og behov.

Rapporten bygger på indsamling af viden om og blandt minoritetsetniske ældre foretaget i forbindelse med projektet ’Styrkede fællesskaber for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund’, som er støttet af Veluxfonden.

Rapporten bygger dels på forskning og rapporter om minoritetsetniske ældre, dels på viden fra kvalitative interviews med 40 minoritetsetniske ældre og dels på erfarings- og vidensudveksling fra en udviklingsworkshop med fagpersoner, som på forskellig vis arbejder med målgruppen.

Rapporten udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.