Vores arbejde

MindSpring: Psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge

I et MindSpring-forløb styrkes flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund til at håndtere deres situation gennem ny viden om eksilrelaterede temaer, konkrete værktøjer og bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og livet i eksil. Formålet er at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt skabe grundlag for socialt netværk.

Introduktion

Hvad går MindSpring ud på?

Et MindSpring-forløb foregår i mindre grupper af 8-10 deltagere med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. Forløbet består af 9-10 mødegange og finder sted lokalt, hvor borgerne bor.

Forløbet er baseret på en manual med temaer som identitet og forandringer, mødet med en ny kultur og nye normer, social kontrol, børneopdragelse, stress og traumer, køn og rettigheder, ensomhed og fællesskaber mfl.

Et MindSpring-forløb faciliteres af to gruppeledere: en frivillig MindSpring-træner, der har lignende baggrund og taler samme modersmål som gruppedeltagerne og en medtræner, der er fagperson og ansat i det lokale regi, hvor MindSpring-forløbet finder sted.

Som udgangspunkt ledes forløbet på deltagernes modersmål, og der kan derfor være behov for tolk til medtræneren.

MindSpring er udviklet til tre målgrupper

MindSpring er for både nyankomne flygtninge og flygtninge, der har boet i Danmark i flere år samt personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Børn 9-14 år
Unge 15-30 år
Forældre

Se mere om MindSpring i videoen her

Det særlige ved MindSpring

Peer-to-peer

  • Ligesindede mødes og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Deltagerne i et MindSpring-forløb har derfor samme baggrund og taler samme modersmål. Ligeledes taler MindSpring-træneren samme modersmål og har lignende baggrund og erfaringer som deltagerne. 

Inddragelse af erfaringer

  • Forløbet er baseret på MindSpring-trænerens og deltagernes erfaringer og tager dermed udgangspunkt i hver enkeltes tilgang til sin egen situation.

Netværksdannelse

  • Gruppeforløbet skaber oplevelsen af, ikke at være ene om sin situation og kan skabe netværk blandt deltagerne.

Psykosociale temaer

  • I MindSpring adresseres psykosociale temaer som mainstream integrationsindsatser i ringe grad inddrager – herunder mødet med en ny kultur, identitet, social kontrol, ensomhed, stress og traumer mm.

Ressourcesyn og empowerment

  • Deltagerne i gruppeforløbet oplever at blive styrket i deres egne ressourcer fra erfaringer gennem livet. Ligeledes oplever de at opnå ny handlekraft og viden om deres situation.

Samarbejde mellem en frivillig og en professionel

  • Samarbejdet mellem en frivillig MindSpring-træner og en professionel fagperson skaber tryghed for den frivillige og ny indsigt for fagpersonen.

Jeg har det mentalt bedre og er mere glad og optimistisk efter at have deltaget i MindSpring. Når andre deltagere talte om deres udfordringer, følte jeg, at det som sker for mine børn, er normalt. Det gjorde mig roligere og jeg blev gladere.

/  Deltager i et MindSpring-forløb for forældre

Interesseret i MindSpring?

Interesseret i MindSpring?

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge, personer med etnisk minoritetsbaggrund eller har en faglig interesse i flygtninge- og integrationsområdet, så er MindSpring måske noget for dig og din arbejdsplads.

Som vært for MindSpring-forløb kan I gøre en forskel for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund i jeres lokalområde og få ny viden om og forståelse for deres oplevelse af tilværelsen i Danmark, som kan bruges fremover i jeres professionelle virke.

Kommuner, boligsociale projekter, sundhedshuse, daginstitutioner, skoler, kirker eller lignende kan blive vært for et MindSpring-forløb.

Sådan får I MindSpring

Sådan får I MindSpring

  • Indgå et samarbejde med MindSpring Kompetencecenter
  • Find en MindSpring-træner og en medtræner til forløb
  • De to trænere uddannes på MindSpring Kompetencecenters trænerkursus
  • Sammensæt en gruppe og gennemfør MindSpring-forløbet

MindSpring Kompetencecenter

Hvis du/I ønsker at deltage på det næste MindSpring-trænerkursus eller blot ønsker at høre mere så kontakt MindSpring Kompetencecenter

Tilmeld nyhedsbrev fra MindSpring Kompetencecenter

Læs mere om

MindSpring Kompetencecenter
MindSpring Kompetencecenter
Forskning og evaluering af MindSpring
Forskning og evaluering af MindSpring
MindSpring: Psykosociale gruppeforløb for ukrainske flygtninge
MindSpring: Psykosociale gruppeforløb for ukrainske flygtninge