Bliv klogere

Lovgivning

Lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet er kompleks, og er blevet ændret hyppigt de senere år. Se DRC Integrations lovgivningshåndbog for praktikere. Find også vores høringssvar til ny lovgivning samt infomateriale til flygtninge.

Håndbog

Viden om seneste lovgivning

Som professionel, der arbejder med flygtninge og indvandrere, er det vigtigt at kende lovgivningen for at kunne give det bedst mulige tilbud inden for lovens rammer.

Og som flygtning er det vigtigt at kende sine rettigheder.

Se vores seneste lovgivningshåndbog til praktikere med aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte.

Håndbogen er senest opdateret i 2022.

I lovgivningshåndbogen finder du aktuel viden om temaer som bl.a. integration, beskæftigelse & uddannelse, repatriering, ydelser og hjælp i særlige tilfælde.

Høringssvar til ny lovgivning
Høringssvar

Høringssvar til ny lovgivning

Der er de seneste år sket hyppige lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet. Lovændringerne kan have store konsekvenser for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund såvel som for professionelle og frivillige, der er i berøring med disse grupper.

Se DRC Dansk Flygtningehjælps høringssvar, hvor vi analyserer og kommenterer nye lovforslag.

Download materialer om lovgivning

Lovgivningshåndbog, høringssvar samt infohæfter til flygtninge om inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser.

Den med paragrafferne (lovgivningshåndbog)
Den med paragrafferne (lovgivningshåndbog)

1 Fil(er)

Høringssvar
Høringssvar

12 Fil(er)

Statsløse børn og unges mulighed for statsborgerskab
Statsløse børn og unges mulighed for statsborgerskab

2 Fil(er)

Inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser
Inddragelse og forlængelse af opholdstilladelser

4 Fil(er)

Det mener DRC Integration

2 Fil(er)

Siden handler om lovgivning