Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Center for Udsatte Flygtninge

FAQ: Kvoteflygtninge

Her finder du svar på spørgsmål om kvoteflygtninge.

Spørgsmål og svar om kvoteflygtninge

Flygtninge, som er anerkendte af FN's flygtningeorganisation UNHCR, kan af UNHCR blive indstillet til at blive genbosat i andre lande. Flygtninge genbosættes som regel fra lande, som har modtaget mange flygtninge og ikke har mulighed for at tilbyde dem varige løsninger.

Danmark samarbejder med UNHCR om at modtage et årligt antal flygtninge via FN’s genbosætningsprogram. I Danmark omtales disse flygtninge som FN-flygtninge eller kvoteflygtninge. Det er udsatte flygtninge, der ofte opholder sig i flygtningelejre, men hverken kan blive boende eller vende hjem. De har derfor behov for at blive genbosat i et andet land. Nogle har desuden brug for hjælp på grund af alvorlige behandlingskrævende sygdomme.

Kvoteflygtninge udvælges af Udlændingestyrelsen, de fleste på baggrund af interviews gennemført på rejser til de områder, hvor de opholder sig. DRC Dansk Flygtningehjælp deltager typisk på disse rejser som uafhængig humanitær organisation.

Kvoteflygtninge skal ikke søge om asyl, når de kommer til Danmark, da de får opholdstilladelse i forbindelse med udvælgelsen. De kommer således direkte ud i den kommune, de er blevet visiteret til.

Danmark havde tidligere en aftale med FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, om at modtage cirka 500 flygtninge om året via FN’s genbosætningsprogram.

Siden 2018 har det været udlændinge- og integrationsministeren, der bestemmer om Danmark skal modtage kvoteflygtninge, og hvor mange der evt. skal genbosættes. Der tages således stilling fra år til år fremfor en på forhånd aftalt kvote. Danmark har senest besluttet at modtage 200 kvoteflygtninge i 2022 og også 200 kvoteflygtninge i 2021 og i 2020. De seneste år har det været sådan, at når den politiske beslutning om kvoten træffes et givent år, udvælges de enkelte flygtninge i praksis det efterfølgende år.

I praksis blev ca. 200 flygtninge udvalgt som en del af 2020-kvoten, og de ankom til Danmark ultimo 2021 og primo 2022. Ca. 160 flygtninge blev udvalgt ifm. 2021-kvoten med indrejse i Danmark ultimo 2022 og primo 2023. 2022-kvoten bliver udvalgt i 2023.

Siden 2020 er de kvoteflygtninge, som Danmark har besluttet at modtage, fra flygtningelejre i Rwanda. De fleste er fra DR Congo, og enkelte er fra Burundi.

De udvalgte kvoteflygtninge er altovervejende kvinder uden mandligt netværk, de fleste med børn. Der er desuden enkelte, der er udvalgt på baggrund af, at de er LGBT+.

Kvoteflygtninge har samme opholdstilladelse som andre flygtninge. Typisk får de opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 1, der svarer til § 7, stk. 1, dvs. konventionsstatus. Opholdstilladelsen er – som for andre flygtninge – midlertidig og skal forlænges efter to år.

Kvoteflygtninge er desuden omfattet af integrationsloven med samme rettigheder og pligter som andre flygtninge. Det er dog obligatorisk for kommunerne at henvise de nyankomne kvoteflygtninge til en sundhedsundersøgelse.

Se materialer om kvoteflygtninge

Kvoteflygtninge og helbredsundersøgelser

1 Fil(er)

Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune

1 Fil(er)

Kvoteflygtninge fra DR Congo

1 Fil(er)

Film til kvoteflygtninge

2 Fil(er)