Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

SIB - sociale investeringer og beskæftigelsesindsats

Analyser og redskaber fra et udviklingsprojekt.

SIB-katalog maj 2023
3,0 MB
Bilag med analyser maj 2023
1,1 MB
Excel-værktøj maj 2023
599 KB
Metodekatalog - beskæftigelsesindsats maj 2023
2,8 MB
Juridisk notat om resultatbaseret betalingsmodel maj 2023
181 KB

Få viden, værktøjer og inspiration til arbejdet med sociale investeringer på beskæftigelsesområdet

DRC Integration har gennemført en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte borgere med flygtninge- eller ikkevestlig indvandrerbaggrund.

En registeranalyse viser en signifikant mer-beskæftigelse på 18 procentpoint for de deltagende borgere sammenlignet med en kontrolgruppe.

På baggrund af beskæftigelsesindsatsen er der i projektet udviklet en betalingsmodel for et socialt investeringsprogram.

Projektet kaldes SIB, hvilket både står for Social Inklusion og Beskæftigelse samt Social Impact Bond.

Her på siden kan du downloade:

Beskæftigelsesindsats og betalingsmodel er gennemført og udviklet i et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp, Herning Kommune, Viborg Kommune, Grundfos Fonden og COWI. Kammeradvokaten har desuden bidraget med input.

For yderligere info, kontakt:
Mette Blauenfeldt, chef for Viden & Udvikling i DRC Integration
[email protected] | 2630 0772