Materialer

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande.

Rapport på dansk mar 2019
9,2 MB
Rapport på engelsk mar 2019
9,2 MB

Inspiration til beskæftigelsesrettede indsatser baseret på omfattende research og kortlægning af best practice i Norden

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er psykisk sårbare, har symptomer på traumer eller er traumatiserede.

Undersøgelsen består af et litteraturstudie og en afdækning af eksisterende praksisser for målgruppen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Undersøgelsen er gennemført i 2018 og omhandler litteratur fra perioden 2012 til 2018.

Undersøgelsen viser, at der er et begrænset vidensgrundlag om virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for målgruppen. Der findes få studier af specifikke indsatser, og robustheden af studierne i forhold til at måle effekt er lav. Der er til gengæld identificeret en række lovende praksisser i Danmark, Finland, Norge og Sverige, der har god sandsynlighed for at have gode beskæftigelseseffekter for målgruppen.

Medarbejdere og/eller ledere, der arbejder med de lovende praksisser, er interviewet af flere omgange. Der er er fyldige beskrivelser af otte praksiseksempler i rapporten.

Ud fra undersøgelsen er der defineret fire kategorier af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for målgruppen:

  1. Arbejde først-indsatser
  2. Grundige afdækningsindsatser
  3. Helhedsorienterede og tværfaglige indsatser
  4. Indsatser baseret på en empowerment-tankegang.

Undersøgelsen er gennemført af Center for Udsatte Flygtninge og støttet af Nordisk Ministerråd.

Bestil rapporten på tryk ved at skrive til: [email protected]