Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Kronik: Flygtninge skal have tilbud om mental støtte, så de undgår alvorlig psykisk sygdom

Mange flygtninge kommer til Danmark med voldsomme oplevelser i bagagen. Alligevel er det op til dem selv at søge hjælp, hvis de mistrives. Der er brug for flere forebyggende indsatser, så mental mistrivsel ikke fører til mere alvorlig psykisk sygdom.

Udgivet 20 jun 2024

Skrevet af Kenneth Flex, direktør for Integration i DRC Dansk Flygtningehjælp og Mette Blauenfeldt, chef for Viden og Udvikling i Integration i DRC Dansk Flygtningehjælp

Kronik bragt i Kristelig Dagblad den 20. juni:

I dag er det Verdens Flygtningedag. En dag hvor organisationer over hele verden sætter fokus på flygtninges rettigheder og på, hvordan de klarer sig, og hvordan de trives.

I Danmark går det heldigvis godt på en lang række områder. Det viser Det Nationale Integrationsbarometer, der de seneste tolv år har fulgt udviklingen for ni politisk udvalgte integrationsmålsætninger. Ifølge barometret har der været en positiv udvikling på seks ud af ni områder. Det er blandt andet på områderne arbejde og uddannelse, at borgere med ikke-vestlig oprindelse har fået fødderne solidt plantet, viser barometeret.

Men én ting, Integrationsbarometret ikke måler på, er trivsel og mental sundhed. Og det er en skam. For vil man vide noget om det enkelte menneskes mulighed for at integrere sig og deltage aktivt i samfundet, er det vigtigt at måle på.

Der er desværre stor forskel i sundhedstilstanden, når man sammenligner borgere med etnisk minoritetsbaggrund med borgere med dansk baggrund. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Forskellene træder tydeligst frem, når det gælder nedtrykthed, ensomhed og social isolation. Værst ser det ud for borgere med mellemøstlig eller nordafrikansk baggrund. Mange af dem er flygtninge fra Irak, Syrien og Libanon.

Og egentlig er det ikke så mærkeligt. Når man kommer til Danmark som flygtning er det ofte med ar på sjælen. Mange kommer med voldsomme oplevelser i bagagen og er tvunget på flugt på grund af krig, konflikt eller forfølgelse - og mange lider af depression eller angst og har symptomer på posttraumatisk stress, PTSD. Fx viser tal fra Københavns Universitet, at knap hver tredje nyankomne ukrainske flygtning i Danmark har symptomer på PTSD, og at over halvdelen har symptomer på depression i varierende grad.

Samtidig er der høje forventninger til de nyankomne. De skal hurtigt lære dansk. De skal i job og forsørge sig selv. Og de skal få børnene godt i gang i dagtilbud og skole. Også selvom tankerne kører i ring, det er svært at sove, og overskuddet halter. Alligevel er mentale sundhedstilbud ikke en del af tilbuddet, når man kommer til Danmark som flygtning. Men det bør det være.

Succesfuld integration handler om det hele menneske, og ikke bare om, hvor god man er til at tale dansk eller til at finde et arbejde. Sundhed og trivsel er også integration, og er man ikke mentalt på toppen, er det bestemt ikke nemmere at leve op til forventningerne. Samtidig kan stress over den nye livssituation holde de oprindelige psykiske udfordringer vedlige eller ligefrem føre til en forværring, viser forskning. En forværring, der kan få læsset til at vælte og ende i psykisk sygdom.

Vil vi som samfund bryste os af at tage ulighed i sundhed seriøst, skal vi huske at tænke flygtninge ind. Konkret kommer uligheden fx til udtryk ved, at borgere med flugtbaggrund kommer senere i kontakt med psykiatrien, i mindre grad får antidepressiv medicin inden kontakten med psykiatrien og i højere grad bliver indlagt ved tvang frem for frivilligt.

Kenneth Flex, Direktør for DRC Integration

Mentale sundhedstilbud bør være en del af det integrationsprogram, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde nyankomne flygtninge.

/  Kenneth Flex, Direktør for DRC Integration

Som ny i Danmark må du selv tage vare på dit mentale helbred. Det skal vi selvfølgelig alle sammen, men for mennesker, der ikke er født og opvokset her og endnu ikke kender sundhedsvæsenet, er det en udfordring selv at banke på døren hos lægen. I et land de ikke kender. På et sprog de ikke kan. Og for manges vedkommende uden at have den viden om symptomer og sygdomsforståelse, der skal til for at komme af sted til lægen - og uden at have en pårørende, som kan sige: `Det her tror jeg ikke, du selv kan klare´. Alt det der normalt er udslagsgivende for at komme til lægen.

Det er på tide, at vi som samfund gør mental sundhed til en del af pakken, når nye flygtninge kommer til landet. Vi skal up front adressere den udfordring, at folk kommer med en tung bagage, ikke kan tale dansk, og at de skal mentalt på fode igen for at omstille sig til livet her og for at fungere bedst mulig på arbejdsmarkedet, i familien og i samfundet. Og vi skal sætte ind i tide og forebygge, at mental mistrivsel fører til mere alvorlig psykisk sygdom, der er sværere og mere tidskrævende at behandle.

Vi har brug for flere forebyggende indsatser, og mentale sundhedstilbud bør være en del af det integrationsprogram, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde nyankomne flygtninge. Som det er i dag, er fokus på at lære dansk og komme i beskæftigelse med henblik på at blive selvforsørgende. Men mentale sundhedstilbud bør være en ´skal-opgave´ for kommunerne i stedet for en ´kan-opgave´, som det er i dag, fordi det kan betale sig - for den enkelte og for samfundet.

Et eksempel på en forebyggende indsats er de psykosociale gruppeforløb for nyankomne flygtninge, som vi har udbudt siden 2010 i DRC Dansk Flygtningehjælp. Metoden, MindSpring, er særlig udviklet til flygtninge og bliver også brugt i Holland, Belgien, Tyskland, Wales, Finland, Island og Estland. For nylig blev metoden optaget på listen over ´best practices´ inden for mental sundhed i EU. Vi har gruppeforløb for børn, unge, forældre og seniorer.

Vores erfaringer viser, at man gennem gruppeforløbene når ud til en målgruppe, som det etablerede sundhedsvæsen har svært ved at nå. Indsatsen er rettet mod den særlige livssituation, flygtninge er i, og tager svære emner op som stress, savn, sorg og traumer. Og emner som forælderrollen i et nyt land og en identitet i forandring. For én ting er, hvordan man som flygtning skal komme sig over tabet af alt det, man engang havde derhjemme og uden at vide, om man nogensinde får familie og venner at se igen. En anden ting er, hvordan man skal skabe en ny tilværelse helt forfra.

Mette Blauenfeldt, chef for viden og udvikling i DRC Integration

Vil vi som samfund bryste os af at tage ulighed i sundhed seriøst, skal vi huske at tænke flygtninge ind

/  Mette Blauenfeldt, chef for viden og udvikling i DRC Integration

I grupperne mødes flygtninge med samme modersmål. Gruppen er et forum til at dele tanker, bekymringer og erfaringer og stille nogle af de spørgsmål, de har:

´Jeg skal på arbejde i morgen tidlig. Må mit barn selv gå i skole? Hvad siger lovgivningen?´er et spørgsmål, vi har hørt.

´Min søn er blevet indadvendt og trist. Hvad skal jeg gøre?´, er et andet.

Med sig hjem fra et MindSpring-forløb får deltagerne også ny viden om almindelige reaktioner på krig og flugt og livet i eksil. Viden som gør, de forhåbentlig søger læge og ikke går så længe med deres symptomer, at de bliver kroniske, hvis de oplever traumereaktioner som koncentrationsbesvær, flash backs og angst.

Og det nytter at sætte ind med en tidlig indsats. Forskning i MindSpring- gruppeforløb viser nemlig, at forløbene gør en forskel. Forløbene har en positiv effekt på deltagernes mentale helbred og deres evne til at klare i sig Danmark. Forskningen viser også, at det gør en afgørende forskel, at deltagerne kan spejle sig i hinandens erfaringer og lade sig inspirere af andre, som har lignende erfaringer med i bagagen.

I Dansk Flygtningehjælp er vi selvfølgelig glade for at bidrage med tilbud, der hjælper flygtninge med at komme mentalt på fode. Spørgsmålet er bare, om det er rimeligt, at så vigtigt et emne som mental sundhed skal afhænge af, hvad vi og andre eventuelt kan få fondsbevillinger til? Det synes vi ikke. Vi synes, at et mentalt sundhedstilbud skal være noget, man som flygtning har ret til. Ligesom man har ret til sprogundervisning og ret til at få hjælp til at komme i beskæftigelse. 

<
20 jun 2024
Oplev fotoudstillingen ’Midlertidighed’ , når den tager rund…
>
12 jun 2024
Vingesus i Nordvest vender tilbage i 2024: To dage med grati…
Læs mere om Mental sundhed debat