Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune

10 anbefalinger til modtagelse af congolesiske kvoteflygtninge.

Rapport med anbefalinger nov 2022
434 KB

Viden og anbefalinger til kommunernes modtagelse af kvoteflygtninge fra Rwanda

Hvordan er det at komme til Danmark som kvoteflygtning fra Rwanda? Og hvordan tager kommunerne godt imod kvoteflygtninge?

Danmark modtager i disse år congolesiske og burundiske kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Rwanda.

Center for Udsatte Flygtninge har sammen med forskere fra Aarhus Universitet interviewet nogle af de kvoteflygtninge, der er kommet til Danmark inden for det seneste år, samt nogle af de kommunale medarbejdere, der har været involveret i modtagelsen.

Der er i alt foretaget interviews med repræsentanter for 19 nyankomne familier og med 35 kommunale medarbejdere. Det er der kommet denne rapport ud af, der beskriver oplevelser og erfaringer med ankomst, modtagelse og integrationsindsats.

Rapporten præsenterer:

  1. Viden om de aktuelle kvoteflygtninge og deres baggrund
  2. Aktuelle erfaringer fra modtagelse og integration i kommunerne
  3. Anbefalinger til den fremtidige modtagelse og integrationsindsats for denne gruppe.

Rapporten indeholder ti temaer, som er væsentlige i relation til modtagelsen af de nye kvoteflygtninge, og for hvert tema præsenteres fem konkrete anbefalinger.

Rapporten er en del af forskningsprojektet ’Reorienting Integration.’

Bestil rapporten på tryk ved at skrive til: [email protected].