Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Udviklingsprojekter

Trivsel og inklusion

Vi bidrager til, at flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund får en tryg og god hverdag. Via udviklingsprojekter finder vi veje til at inkludere de allermest sårbare flygtninge i samfundets fællesskaber.

Ny mor i Danmark
Venner Viser Vej
Styrkede fællesskaber for ældre etniske minoriteter
Reorienting Integration - om modtagelse af kvoteflygtninge
Boundary Work - et forskningsprojekt om midlertidighed
Frivillig hjemvenden og styrket integration - Afsluttet