Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Trivsel og inklusion

Boundary Work - et forskningsprojekt om midlertidighed

Et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Københavns Universitet om konsekvenserne af regler om midlertidigt ophold for flygtninge i Danmark.

Regler om midlertidighed sætter i dag flygtninge i Danmark under øget pres og skaber en fundamental uvished, der gennemsyrer økonomiske, sociale, familiære og personlige aspekter af flygtninges hverdag.

/  Fra forskningsprojektet Boundary Work

Om forskningsprojektet

Boundary Work er et forskningsprojekt, der har undersøgt konsekvenserne af paradigmeskiftet i dansk udlændinge- og integrationslovgivning. Projektet er udført i et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Saxo-Instituttet og Københavns Universitet i perioden fra 2021-2024. 

Mange mennesker med flugtbaggrund i Danmark lever langvarigt under midlertidige vilkår. Det skyldes lovgivningsstramninger, der bl.a. har forkortet varigheden af de midlertidige opholdstilladelser og skærpede betingelserne ift. at kunne opnå permanent ophold. Som følge heraf lever de en tilværelse mærket af langvarig usikkerhed for fremtiden og en frygt for at få inddraget sin opholdstilladelse og blive sendt tilbage til sit hjemland. Det påvirker flygtninge i særdeleshed, men også frivillige og kommunale sagsbehandlere. 

 

 

Boundary Work er den mest omfattende undersøgelse af konsekvenserne af paradigmeskiftet i dansk udlændinge- og integrationslovgivning til dato. Forskningsprojektets formål har været at finde veje til at mindske flygtninges sociale udsathed gennem øget viden og handlemuligheder i et styrket samarbejde mellem flygtninge, civilsamfundets frivillige og velfærdsprofessionelle i kommunal forvaltning. 

Projektet blev markeret med en konference på Christiansborg i marts 2024, hvor forskningsresultaterne blev fremlagt og midlertidigheden sat til debat blandt nogle af landets politikere. 

Her på siden kan du finde publikationer, fund og anbefalinger fra forskningsprojektet og læse om fotoudstillingen Midlertidighed, som udspringer af projektet.  

 

Se fund og anbefalinger fra Boundary Work

Boundary Work

1 Fil(er)

Anbefalinger: Flygtninge har brug for varige løsninger

1 Fil(er)

Konsekvenserne af midlertidighed

Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan de ændrede vilkår påvirker flygtninge, frivillige og sagsbehandlere, som hjælper flygtninge med at finde fodfæste i Danmark. 

Med paradigmeskiftet og andre ændringer i dansk udlændinge- og integrationslovgivning i perioden 2015-2019 blev årtiers fokus på integration afløst af et mål om øget selvforsørgelse og midlertidigt ophold for flygtninge i Danmark. Nye tiltag fulgte, såsom skærpede krav til permanent ophold og en ny midlertidig beskyttelsesstatus, hvor opholdstilladelser kan inddrages, også selv om ændringerne i hjemlandet ikke er “fundamentale, stabile og varige”.

Generelt blev udlændingemyndighedernes mulighed for at inddrage eller nægte forlængelse af opholdstilladelser styrket gennem lovændringerne. I modsætning til tidligere gives alle former for asyl nu med henblik på midlertidigt ophold, og de fleste flygtninge kan først søge om permanent ophold efter minimum otte år i Danmark. I udlændinge- og integrationslovgivningen er årtiers fokus på integration erstattet af et todelt fokus på selvforsørgelse på den ene side og hjemrejse på den anden.

Dette todelte fokus sætter i dag flygtninge i Danmark under øget pres og skaber en fundamental uvished, der gennemsyrer økonomiske, sociale, familiære og personlige aspekter af flygtninges hverdag. Samtidig forandres grænsefladerne mellem offentlige myndigheder, civilsamfund og flygtninge, så frivillige varetager stadigt flere sociale opgaver. 

Jeg tænker på det 24 timer i døgnet, om de vil sende mig ud eller ej. Hvordan vil det ende og hvad vil der ske med børnene? […] Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre af bare afmagt og jeg kan ikke nyde livet.

/  Coban, syrisk flygtning, 2022

Find artikler og publikationer fra forskningsprojektet

Kronik i Altinget: Forskere har kortlagt dansk asylpolitik: "Flygtninge bliver fastholdt i frygt på grænsen til velfærdsstaten" - Altinget: Social

Forskningsartikel i NJMJ Nordic journal of migration research: Disturbing Intimacies: The Pathopolitical Governance of Mixed-Status Families in Times of Return - Nordic Journal of Migration Research (journal-njmr.org)

Podcastserie i fire afsnit, der undersøger hvordan modtagelsen af de ukrainske flygtninge i 2022 blev oplevet af herboende syriske flygtninge, og de sagsbehandlere og frivillige, der tager imod flygtninge i Danmark. Den store modtagelse – Københavns Universitet (ku.dk)

Paradigmeskiftets konsekvenser: Flygtninge, stat og civilsamfund” (red. af Rytter et al.) Aarhus Universitetsforlag 2023: Frivillighedens grænsearbejde Hvordan paradigmeskiftet udfordrer den frivillige sociale indsats på flygtningeområdet

Anmeldelse af bogen ”Paradigmeskiftets Konsekvenser” i Altinget"5 A'er: Ny bog er et skatkammer af viden om dansk udlændingepolitik - Altinget: Udvikling

Kronik i Information: Flygtninge bør ikke vente otte år på vished om, hvorvidt de må blive i Danmark | Information.

Røde Kors’ aktiviteter og positioner Flygtninge og migranter | Røde Kors (rodekors.dk)

DRC Dansk Flygtningehjælps positioner og anbefalinger: positioner og anbefalinger | DRC Dansk Flygtningehjælp

Fotoudstillingen MIDLERTIDIGHED

Fotoudstillingen MIDLERTIDIGHED

Fotoudstillingen MIDLERTIDIGHED er skabt i forbindelse med Boundary Work og forsøger at kaste lys over spørgsmål som: Hvordan er det ikke at vide, om man kan blive i det land, man er flygtet til? Hvordan er det at frygte for sine børns fremtid? Hvordan er et liv i midlertidighed?

Fælles for de medvirkende i fotoudstillingen er, at de alle oplever eller har oplevet en tilværelse præget af midlertidighed og de mange bekymringer, der følger med. Fotoudstillingen er en fortælling om afmagt og uvished, men også – og måske endnu mere – om indre styrke, modstandskraft og drømme

Fotoudstillingen er lavet på initiativ af fotojournalist Ida Guldbæk Arentsen, der har fotograferet, og journalist Sara Nora Koust Kejlberg, der har skrevet teksterne.

Fotoudstillingen kommer løbende rundt i landet til forskellige arrangementer.

Du kan se udvalgte billeder og fortællinger i vores online udstilling indtil den 30. juni. Få en forsmag på udstillingen 

Tourplan for udstillingen MIDLERTIDIGHED

Tourplan for udstillingen MIDLERTIDIGHED

Fotoudstilling i anledning af Verdens Flygtningedag på ODEON fra 20. juni

I anledningen af Verdens Flygtningedag kan du opleve fotoudstillingen ’Midlertidighed’ i foyeren i ODEON fra den 20. juni 2024 og måneden ud. Det er gratis og udstillingen kan ses i ODEONs åbningstid: mandag til lørdag kl. 10-17.

 

Læs mere om udstillingstournéen

Billeder fra fotoudstillingen.

← →

Et samarbejde mellem

← →

Kontakt