Trivsel og inklusion

Ny mor i Danmark

Trygt rum og netværk til at tale om alt fra kroppen efter fødsel til familieliv i Danmark og arbejdsliv efter barselsperioden.

Om Ny mor i Danmark

I Aarhus Kommune og Fredericia Kommune giver projektet Ny mor i Danmark børn med minoritetsetnisk baggrund en god start på livet ved at støtte op om alternative mødregrupper.

Mødregrupperne er for babyer 0-1 år og deres mødre med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. En del af kvinderne bor i udsatte boligområder. Mange mødre i målgruppen takker nej til de traditionelle mødregrupper etableret af sundhedsplejen. Det er der mange årsager til: den umiddelbare sprogbarriere, usikkerhed i forhold til konceptet mødregrupper og manglende overskud til at indtage værtsrollen og åbne sit hjem er blandt de mange begrundelser.

Derfor har DRC Integration indgået et samarbejde med sundhedsplejen om at tilbyde mødrene at deltage i Ny mor i Danmark. Mødrene præsenteres primært for Ny mor i Danmark via de kommunale sundhedsplejersker,  som kender mødrene og deres behov.

I Ny mor i Danmark får mødrene mulighed for at sparre med andre kvinder om alt fra babyrelaterede emner til egen livssituation: børneopdragelse, børns udvikling, kroppen efter fødsel, familieliv i Danmark, uddannelse, job, deltagelse i foreningsliv mm. Men vigtigst er muligheden for at skabe sig et netværk fremfor  at isolere sig under barslen, at kunne dele svære tanker og praktisere eller vedligeholde sine danskkundskaber i et trygt rum.

Forløbene understøttes af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige og fagprofessionelle med indgående kendskab til målgruppen, og Mødrehjælpen bidrager med rådgivning og undervisning. Ny mor i Danmark inviterer jævnligt lokale ressourcepersoner ind til at orientere om de tilbud mødrene kan drage nytte af lokalt og på landplan: tandplejen, jordemoderpraksisen, gratis retshjælp, job- og uddannelsesrådgivning.

Ny mor i Danmark bidrager til at støtte mødrene og forbedre babyernes chancelighed og livsduelighed livet igennem - til gavn for den enkelte og samfundet som helhed.

Projektet er finansieret af Ole Kirk’s Fond. Projektperioden er fra 2020 - 2022.

Video

Ny mor i Danmark

Jeg var teenager, da krigen startede og jeg mistede en lang periode af mit liv. Der var en masse ting, jeg ikke oplevede eller lærte, og pludselig blev jeg mor. Min familie er her ikke, så det er godt, at der er et sted som her - hvor man kan få støtte og råd i forhold til at være mor.

/  Deltager i Ny mor i Danmark

Social Return of Investment analyse af Ny mor i Danmark

Social Return of Investment analyse af Ny mor i Danmark
Social Return of Investment analyse af Ny mor i Danmark

1 Fil(er)

Kontakt

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere af vores frivillige tilbud, kan du finde mere information om vores frivilligaktiviteter. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.

Siden handler om kvinder Familier Trivsel