Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Trivsel og inklusion

Reorienting Integration - om modtagelse af kvoteflygtninge

Forsknings- og udviklingsprojekt om modtagelse af kvoteflygtninge fra Rwanda.

Om forsknings- og udviklingsprojektet

Forskningsprojektet Reorienting Integration undersøger udfordringer og oplevelser forbundet med congolesiske kvoteflygtninges genbosættelse i Danmark. Familierne består hovedsagligt af enlige kvinder og børn, som i en lang årrække har været bosat i flygtningelejre i Rwanda. Familierne er blandt de 400 kvoteflygtninge, som Danmark efter planen modtager i 2021-2022, og fordeles i kommuner på tværs af landet - typisk med relativt få flygtninge i hver kommune.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Afdelingen for Antropologi ved Aarhus Universitet, Dansk Flygtningehjælp (Center for Udsatte Flygtninge og DRC Frivillig), VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og udvalgte danske kommuner.