Trivsel og inklusion

Venner Viser Vej

Projektet er et partnerskab mellem Røde Kors og DRC Integration, som er gået sammen om at matche frivillige og personer med flygtningebaggrund og deres familier i vennepar og venskabsfamilier.

Mere end 9000 flygtninge er blevet matchet med frivillige i over 80 kommuner

Mere end 9000 flygtninge er blevet matchet med frivillige i over 80 kommuner

DRC Dansk Flygtningehjælp er gået sammen med Røde Kors i projektet Venner Viser Vej, der matcher frivillige og personer med flygtningebaggrund og deres familier i vennepar og venskabsfamilier. Vi gør det i samarbejde med landets kommuner og en lang række aktører på integrationsområdet, eksempelvis sprogskoler, boligselskaber, helhedsplaner og lokale foreninger.  Vi har etableret et samarbejde med over 80 kommuner, hvor mere end 9.000 personer med flygtningebaggrund blevet matchet med en frivillig ven eller venskabsfamilie.

Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – som ofte bliver til et ægte venskab. Den frivillige kan fx introducere flygtninge til lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fodboldklubben eller andre lokale fællesskaber og sociale netværk. Det kan også være, der er behov for en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen - kombineret med sprogtræning og en snak om dansk arbejdspladskultur, skole-hjem-samarbejde, eller hvad der måtte være behov for.

Venskabet styrker flygtninges muligheder

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er de to største organisationer i Danmark inden for den frivillige integrationsindsats med over 20 års erfaring på integrationsområdet. Vi ved, at flygtninge, som møder frivillige, bliver bedre til dansk, får et stærkere socialt netværk og får bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Det er også konklusionen i vores eksterne evalueringer gang på gang, hvor både frivillige, flygtninge og kommunale medarbejdere og ledere har fortalt om deres oplevelse med Venner Viser Vej. 

Netværk

91% af kommunerne vurderer, at en frivillig ven er med til at styrke flygtninges netværk.

Sprog

91% af kommunerne vurderer, at en frivillig ven er med til at styrke flygtninges netværk.

Beskæftigelse

56% af kommunerne vurderer, at frivillige venner bidrager til, at flygtninge kommer i beskæftigelse.

Læs mere om Venner Viser Vej

Projektet har sin egen hjemmeside, som vi har udviklet i samarbejde med Røde Kors:

Læs mere om Venner Viser Vej på www.vennerviservej.dk

Kontakt

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere af vores frivillige tilbud, kan du finde mere information om vores frivilligaktiviteter. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.