Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Trivsel og inklusion

Frivillig hjemvenden og styrket integration - Afsluttet

Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, vidensdeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget, som forankres i de fire deltagende kommuner og kan inspirere og overføres til andre kommuner.

Baggrundsinformation

Hvad går projekt 'Frivillig hjemvenden og styrket integration' ud på?

Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, vidensdeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget.

Gennem oplysning og øvrige projektaktiviteter er det målet, at flere i målgruppen modtager vejledning om repatriering fra kommunale medarbejdere ud fra en rettighedsbaseret tilgang og at kommunale medarbejdere internt arbejder med repatriering set ud fra det perspektiv, at borgere oplyses om rettigheden til at søge om økonomisk hjælp til repatriering.

Målet er, at borgerne får øget kendskab til det realistiske i en repatriering, får forberedt sig godt og får taget den for dem rette beslutning, således at den enkelte borger får bedre mulighed for at planlægge og gennemføre en evt. reetablering samt sikre en holdbar repatriering.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er repatrieringslovens personkreds, samt kommunale medarbejdere.

Hvem samarbejder vi med?

'Frivillig hjemvenden og styrket integration' er et samarbejde mellem DRC Integration, Kolding, Haderslev, Nyborg og Skive Kommune.

Projektet er er finansieret af SIRI Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Projektet blev afsluttet i 2022.

Film: Går du med overvejelser om at vende hjem?
Undersøgelse: Hvordan vælger man sit hjemland?
Podcast om frivillig hjemvenden og afklaringsrejser
Håndbog til sagsbehandlere

Få mere rådgivning her

Kontakt