Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Udviklingsprojekter

Traumer og mental sundhed

30 - 50 procent af alle flygtninge i Danmark lever med traumer og andre psykiske lidelser som følge af krig, flugt og tortur. I DRC Integration udvikler vi indsatser, der forebygger alvorlig mistrivsel og understøtter at udsatte flygtninge får den rette hjælp.

Livet Går Videre
Brain-Works - Afsluttet