Traumer og mental sundhed

Livet Går Videre

Projektet matcher frivillige med sårbare personer med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund, som er i behandling for traumer.

Støtte til personer med følgevirkninger fra flugt eller et liv i eksil
Match med en ressourcestærk frivillig
Trivsel igennem individuel, omsorgsfuld og tålmodig indsats

Livet Går Videre er et projekt, hvor ressourcestærke frivillige matches individuelt med personer med flygtninge - eller etnisk minoritetsbaggrund, som er i behandling for traumer i psykiatrien.

Den individuelle, omsorgsfulde og tålmodige indsats fra den frivillige bidrager til at genskabe tilliden til andre mennesker, som ofte udvikler sig til et reelt venskab. Den frivillige netværksperson er et efterværn til den professionelle behandling og fungerer som et ’vindue’ til det omgivende samfund. Formålet er at bryde isolation og bidrage til en lysere hverdag for den enkelte.  

Projektets målgruppe

Målgruppen er patienter eller pårørende med flugt- eller etnisk minoritetsbaggrund, som er i behandling for traumer eller andre følgevirkninger relateret til flugt og liv i eksil, og som er henvist fra samarbejdspartnerne Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Ballerup (CTP), OASIS i København, Dignity – Dansk Institut Mod Tortur i København, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle (ATT) og Rehabiliterings Center for Traumatiserede i Haderslev (RCT).

Relationen med den frivillige

Hver enkelt relation er unik og afhænger af borgerens fysiske og psykiske tilstand, alder, interesser og sprogkompetencer.

Relationen tager udgangspunkt i det, den enkelte har brug for, som ofte er:  

For mange af vores patienter er det sociale tilbud og den menneskelige faktor, projektet repræsenterer, af lige så stor betydning som behandling. Gennem de menneskelige relationer bidrager projektet med at give mening med tilværelsen og indhold i dagligdagen.

/  Morten Ekstrøm, overlæge, Center for Transkulturel Psykiatri i Ballerup

DRC støtter de frivillige

Alle frivillige inviteres til samtale med DRC’s projektkonsulent og screenes i forhold til kompetencer, ressourcer, motivation, forventninger, interesser, bopæl, familieforhold og erfaring. DRC’s projektkonsulent er omhyggelig med at rekruttere den rette frivillige, så relationen har de bedste betingelser for at blive god, vedvarende og værdifuld. 

DRC’s projektkonsulent følger løbende op på det enkelte match og står til rådighed for den frivillige med sparring, støtte, rådgivning, supervision og henvisning til myndigheder.

Den frivillige tilbydes kurser i DRC Dansk Flygtningehjælp om fx kulturmøde, sprogtræning, viden om traumer og PTSD og inviteres til halvårlige erfaringsmøder med et fagligt oplæg og mulighed for at dele og høste erfaringer frivillige imellem. 

Vi støtter de frivillige

DRC Integration, Frivillig, arrangerer alt det praktiske omkring koordinering, rekruttering og løbende støtte og sparring med de frivillige.

Rekruttering

DRC rekrutterer og matcher de frivillige

Supervision og kurser

Alle frivillige har adgang til supervision og kurser, og de kan sparre med vores konsulenter, som er specialister i, hvordan man som frivillig støtter sit match i en sårbar situation.

Forsikring

Gennem DRC er alle frivillige er dækket af en forsikring.

Baggrund

  • Livet Går Videre har siden 2014 etableret 180 match.  
  • Livet Går Videre støttes økonomisk af TrygFonden og Socialstyrelsen.  
  • Projektet har været aktivt i Region Hovedstaden siden 2014, og er udvidet med støtte fra TrygFonden til Region Syd, i første omgang med samarbejdspartnerne RCT Haderslev og ATT Vejle i 2022.  
  • Med støtte fra TrygFonden står Als Research for at foretage en evalueringen af Livet Går Videre. Evalueringen skal blandt andet kaste lys over, hvordan indsatsen virker, for hvem og under hvilke omstændigheder, den virker.

Støttet af Socialstyrelsen og Trygfonden

Livet Går Videre er støttet af Socialstyrelsen og Trygfonden. Projektperioden er fra 2019 til 2023. 

TrygFonden
TrygFonden
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Kontakt

For yderligere information kontakt

Se også

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere af vores frivillige tilbud, kan du finde mere information om vores frivilligaktiviteter. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.