Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Samtaler der giver mening: Erfaringer fra MindSpring for ukrainere

Lige nu kører DRC Integration gruppeforløb for ukrainere, der er flygtet til Danmark. Forløbene ruster flygtningene til en tilværelse i eksil og bygger på 10 års erfaringer. Læs beretningen fra et af forløbene.

Udgivet 17 aug 2022

Af afdelingsleder i Børn & Familie i DRC Integration, Caroline Aagaard Madsen

Deltagerne træder ind i et lokale, der umiddelbart kunne give et uinspireret og lidt kedeligt indtryk, men der er tænkt over detaljen. Kaffe, the, vand, frugt og småkager på bordet samt stearinlys. Blomsterne giver også et venligt og indbydende indtryk.

Deltagerne er en gruppe af kvinder/mødre, der er indkvarteret sammen med deres børn på forskellige midlertidige boliger som fx vandrehjem, plejehjem eller skoler. De synes, at hverdagen er udfordrende og svær at agere i. At flygte og komme i sikkerhed er utrygt og angstfuldt. At skulle etablere en hverdag og normalitet i fremmede omgivelser er overvældende svært og ensomt.

MindSpring er en metode udviklet til at skabe sammenhæng i livet, når den kendte tilværelse er rykket op ved rode. Når ens hjem er skiftet ud, kollegaer og skolekammerater er langt væk, familiemedlemmers og venners sikkerhed og overlevelse er usikker, og ens børns genkendelige adfærd er ændret og svær at håndtere. Det er vigtigt for mennesker på flugt hurtigt at opleve tryghed, meningsfuldhed og handlemulighed i hverdagen. Gennem metodiske øvelser og frie samtaler, skabes et udviklende rum, hvor ny indsigt og handlestrategier kan tage form.                                                                                                            

Forebygger psykiske og sociale problemer
Formålet med MindSpring-metoden er at forebygge psykiske og sociale problemer relateret til eksiltilværelsen. Der er to faste trænere og en tolk på hvert hold. Trænerne er teams på to, som består af en ukrainsktalende medarbejder og en familiekonsulent fra Børn & Familie med stor erfaring i at hjælpe familier på flugt. Sammen skal de facilitere samtaler ud fra nøje udvalgte temaer.  I den forbindelse er der brug for, at trænerne besidder flere samlede kompetencer: oprindelig kendskab til ukrainsk kultur og sprog, detaljeret viden om den danske samfundsmodel, social-, sundheds- eller psykologfaglig uddannelse samt erfaring fra arbejde med sårbare og/eller traumatiserede borgere. De samlede kompetencer giver deltagerne en oplevelse af tryghed, tillid og normalisering af ellers svære og nogle gange tabubelagte emner. Trænernes personlige erfaringer samt professionelle tilgang bidrager til et forløb, hvor deltagerne i fællesskab skaber ny indsigt og bliver opmærksomme på nye handlemåder.

”Vi inddrager os selv og vores egne erfaringer. Deltagerne bliver nysgerrige, engagerende og interesserede. Det hjælper os, at vi har erfaring fra arbejde med familier med samme udfordringer, som de står i,” siger en træner.

Kvinderne er til et fællesmøde tidligere på måneden blevet introduceret til MindSpring-metoden og har modtaget en folder på modersmål, så de efterfølgende har haft mulighed for at læse om hensigten med forløbet og hvordan det vil foregå. På den baggrund meldte otte kvinder sig til (maks. 8-10 deltagere pr. hold). Rammen består af de samme to trænere plus en gennemgående tolk, hvor de mødes en gang om ugen i seks uger i det sammen genkendelige lokale. Stabilitet og genkendelighed prioriteres højt.

Deler erfaringer
Det første møde er særlig vigtigt. Det er her, hvor den afgørende tillid til hinanden og forståelse for forløbet skal etableres. Trænernes kombination af at være fagperson og rollemodel understøtter dette gennem øget troværdighed og både faglig og medmenneskelig tyngde. De manualbaserede metoder bliver kommunikeret med opmærksomhed på egen selvagens: toneleje, mimik og kontaktform for at kunne regulere den enkeltes urolige nervesystem såvel som gruppens dynamik. Lige fra begyndelsen er deltagerne aktive og positivt deltagelse. De engagerer sig i emnerne og metoderne, og udviser både tillid og mod til at dele egne erfaringer og holdninger.

”Emnerne er meget relevante og noget jeg tænker på og bærer med mig bagefter”, siger en deltager.

Koordinator for forløbene Helle Helms udtaler også, at det er meget opløftende at opleve det som Mind Spring-metoden kan. Hun fortæller med indlevelse, hvordan trænernes indbyrdes samspil og troværdige professionalisme, har en afsmittende effekt på deltagerne. Allerede er der åbnet op for nye former for samtaler og forståelser, samt dannet netværk mellem kvinderne indbyrdes.

”Jeg taler med mange kommuner og frivillige, som er meget glade for, at ’deres’ nye ukrainske borgere kan få hjælp via MindSpring. Vi håber på at kunne sætte mange forløb i gang allerede i løbet af sensommeren”, fortæller koordinator Helle Helms.

Det er tid til at runde af for dagens session. Kopperne sættes på plads og lysene pustes ud, og alle udtrykker, hvordan de allerede ser frem til at mødes næste uge.

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

<
24 aug 2022
Efterårets arrangementer og kurser
>
11 aug 2022
Tre ting der kan hjælpe dig i dit arbejde