Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Tre skarpe om børn og svære følelser

Børn & Familie er en specialiseret enhed i DRC Dansk Flygtningehjælp. Børn & Familie er anden aktør for kommuner og er specialist i indsatser til børn og unge i familier med flugtbaggrund. Se tre spørgsmål til chef for Børn & Familie, Marianne Badstue, om børn og svære følelser.

Udgivet 15 jun 2023

Hvorfor er det vigtigt at hjælpe børn med flugtbaggrund med at sætte ord på svære følelser?

Det er vigtigt, fordi børn kan reagere på måder, så de bliver misforstået. Fx kan et udadreagerende barn bliver opfattet som uopdraget.

Børn kender ikke nødvendigvis deres følelser og skal have hjælp til sætte ord på det, de føler og mærker. Ellers kan de tro, at deres følelser er forkerte.

Hvad kan der ske, hvis de ikke får snakket om deres følelser?

Børnene risikerer ikke at blive inkluderet i legefællesskaber. Enten fordi andre børn bliver bange for dem, fordi de er udadreagerende, eller fordi andre børn opgiver at tage dem med i fællesskaberne og leg. Det kan ske, hvis barnet reagerer ved at blive indelukket.

Bliver børnenes problemer ikke set og forstået, risikerer de ikke at få den rette hjælp og komme i alvorlig mistrivsel og ikke udvikle sig hensigtmæssigt og alderssvarende.

Kan børnene ikke bare tale med deres kammerater eller forældre?

Nej, ikke de mindste. Nogle af de større børn kan måske, men det er sjældent, de gør. Nogle forældre undlader at tale om svære følelser, fordi de ikke vil gøre, barnet ked af det. Desuden har nogle forældre det så dårligt, at de forsøger at fortrænge deres følelser.

Børn på flugt: Gratis forløb for skoler og børnehaver

Fem gode råd til at tale med et barn om svære følelser

  • Forsøg at forstå barnets reaktioner og følelser. Vær nysgerrig og undersøgende før du konkluderer

  • Tal ikke direkte konfronterende men parallelt , mens I er i gang med noget andet. Mange børn og unge vil fx gerne snakke, når de kører i bil

  • Brug billeder eller figurer når du taler med de mindste børn

  • Lav aldersvarende/nærmeste udviklingszone-aktiviteter, der naturligt giver mulighed for at sætte ord på følelser, og som er tilpasset, så barnet bliver udfordret og samtidig får succes
      
  • Vær tålmodig og afsæt tid til at snakke og til, at barnet får tillid til den voksne. Ofte vil et barn, der i første omgang ikke vil snakke, gerne snakke senere hen

    Kilde: Chef for Børn & Familie i DRC Dansk Flygtningehjælp, Marianne Badstue


Få flere gode råd om at tage godt i mod børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole i vores guide:

Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

<
19 jun 2023
Ny rapport: Borgere med mellemøstlig eller nordafrikansk bag…
>
14 jun 2023
Børn på flugt: Gratis forløb for skoler og børnehaver