Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Traumer og mental sundhed

Brain-Works - Afsluttet

Et projekt, der skal vise, hvor meget vi med den rette indsats kan rykke børn og unge belastet af traumer.

Indsats til børn og unge belastet af traumer

Brain-Works er baseret på den Neurosekventielle tilgang (NMT), som er en terapeutisk tilgang til traumer, som er funderet i neurobiologi og udviklingspsykologi. I projektet videreudvikles og afprøves en helhedsorienteret indsats baseret på NMT.

Udredning viser vej til relevante hverdagsaktiviteter
På baggrund af en NMT-udredning bliver børnene og de unges hverdag tilrettelagt med systematisk anvendelse af nøje udvalgte aktiviteter. Målet med aktiviteterne er at udvikle eller genskabe de dele i hjernen, som udredningen har identificeret som påvirkelige.

Projektet har tillige fokus på at styrke samarbejdet med fagfolk omkring barnet/den unge. Der er også mulighed for at tilknytte en frivillig ressourceperson, som opkvalificeres i NMT-tilgangen og introduceres til aktiviteter, som er velegnede til at skabe udvikling på de forskellige ´hjerneniveauer´. 

Praksisguiden

Praksisguiden

I projektet er der udarbejdet en praksisguide med beskrivelse af egnede aktiviteter målrettet udvikling af de dele i hjernen, hvor udredningen har identificeret udviklingsbehov. 

Du kan læse Brain-Works praksisguiden her.

Metoden er guld i forhold til den her målgruppe.

/  Medarbejder fra Bosted i Aarhus

Hvem samarbejder vi med?
Brain-Works er finansieret af Socialstyrelsen gennem ’puljen til udviklingsstøtte målrettet sårbare og udsatte børn og unge’. 

Brain-Works blev realiseret i perioden fra februar 2019 til februar 2022.

Projektets resultater

Resultaterne af Brain-Works er blevet dokumenteret gennem et såkaldt ’Brainmap’, der indikerer det enkelte barns/den unges funktionsniveau på en række parametre.

Resultaterne har vist sig i bl.a. øget evne til regulering af arousal, forbedret søvn, koncentrations- og indlæringsevne samt styrkelse af evnen til at indgå i sociale sammenhænge og fritidsliv.

Lyt med: Podcast

Arbejdet med traumeramte flygtningebørn og -unge

Hvordan kan vi skabe en positiv udvikling for børn og unge, der er belastet af traumer? Hvordan kan forældre, netværk og fagfolk sammen bidrage til at skabe den udvikling? Og hvad er den neurosekventielle tilgang NMT? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på i podcast-afsnittet her.

Hent ressourcer fra projektet

Læs praksisguiden og evalueringen af Brain-Works her:

Brain-Works ressourcer

2 Fil(er)

Kontakt os og hør mere om projekt Brain-Works