Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Civilsamfund

Sølystskolen: Eleverne fik nærværende voksne efter skoletid

Med en Leg og lærings-klub kunne Sølystskolen i Silkeborg Kommune give eleverne noget, som skolen ikke selv havde mulighed for at give dem.

Leg og lærings-klub for børn på Sølystskolen

Leg og lærings-klub for børn på Sølystskolen

DRC Integration, Frivillig etablerede i samarbejde med Silkeborg Kommune og Den Boligsociale Helhedsplan Silkeborg en Leg og lærings-klub i et beboerhus. Klubben var målrettet 9-12-årige elever med flygtningebaggrund fra forskellige skoler i Silkeborg og blev drevet af frivillige fra DRC. Børnene kunne møde i klubbens åbningstid en gang om ugen i to timer, hvor de frivillige fra DRC sørgede for at sætte rammerne med lærerige og spændende aktiviteter for børnene.

Der er brug for noget ekstra efter skoletid

Skolekonsulent i Silkeborg Kommune, Sophie Møller Mogensen, vurderer, at der er brug for ”noget ekstra” efter skoletid, og det har klubben formået at gøre. ” Det giver helt klart rigtig meget til de børn, der er involveret i det. Det giver noget, som vi fra skole, institution og andre instanser måske ikke har tid og mulighed for at gøre.”

Skoleleder: Klubben udfylder et tomrum

Sølystskolens leder, Karina Coneliussen, ser en fordel i, at en Leg og Lærings-klub kan give eleverne nogle nærværende voksne efter skoletid: ”Vi oplever til dagligt, at vi i skolen kan være tæt på børnene, men det kan vi ikke i deres fritidsliv. Vi efterlader dem en gang imellem med et tomrum der, hvor jeg tænker, at projekt Leg og Læring kan gå ind og tilbyde dem nærværende voksne, men egentlig også en tanke om at vise dem vejen i det at blive aktive deltagere i et dansk samfund.”

Det giver helt klart rigtig meget til de børn, der er involveret i det. Det giver noget, som vi fra skole, institution og andre instanser måske ikke har tid og mulighed for at gøre. Så helt klart, I skal bare gå i gang.

/  Sophie Møller Mogensen, Skolekonsulent, Silkeborg Kommune

Sådan samarbejdede vi med Sølystskolen

Igennem samarbejdet med DRC Integration, Frivillig fik skolen en færdig løsning, hvor det praktiske arbejde med etablering og drift af klubben blev varetaget af DRC. Skolen skulle henvise børn til tilbuddet og formidle tilbuddet til forældrene. Resten blev løftet af DRC, som stod for rekruttering og ledelse af de frivillige i form af introduktion, oplæring, sparring og støtte. DRC sørgede også for indhentning af børneattest og for håndtering af et adfærdskodeks for frivillige.

En færdig pakke

Skoleleder Karina Corneliusen ser meget positivt på samarbejdet: ”Vi får jo nærmest en færdig pakke. Der er frivillige, der er koordineret ind i det, vi får nogle mails, vi skal sende ud til en forældregruppe. Vi skal være med i en rekrutteringsrunde i forhold til hvilke børn, der skal gå her – men det er sådan set det. Så jeg vil sige, at det er meget nemt, det er meget tilgængeligt og overskueligt.”

Læs mere om at samarbejde med os.

 

Leg og lærings-klubber

DRC Integration, Frivillig har med projekt Leg og Læring etableret Leg og Lærings-klubber i byer over hele landet. Formålet med klubberne er at støtte børn med flygtningebaggrund og andre minoritetsetniske børn socialt, fagligt og sprogligt.

Børnene bliver tilknyttet en klub, hvor de kan være nogle timer om ugen og deltage i lege og aktiviteter arrangeret af frivillige fra DRC. De ugentlige klubaktiviteter er et frirum for børnene, hvor de bliver en del af et positivt fællesskab, der styrker deres danske sprog, giver dem øget indsigt i danske kulturelle koder og giver dem et bedre afsæt for at indgå i venskaber med andre jævnaldrende. Leg og Læring gør også noget ud af at inddrage børnenes forældre og bygge bro til det lokale fritids- og foreningsliv.

Det kan Leg og lærings-klubberne:

  • Giver børnene et frirum
  • Børnene bliver en del af et positivt fællesskab
  • Børnene får indsigt i danske kulturelle koder
  • Giver børnene et afsæt for at indgå venskaber med andre jævnaldrende.

Læs mere om projekt Leg og Læring

Leg og Læring er støttet af Egmont Fonden.

Kontakt

Læs også om

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Læs mere
AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

Læs mere
Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Læs mere
Værdien af den frivillige indsats

Værdien af den frivillige indsats

Læs mere