Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Civilsamfund

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

AOF Job og Dansk samarbejder med DRC Integration om ekstra sprogtræning til flygtninge og personer med og etnisk minoritetsbaggrund, som er tilknyttet sprogcentrenes danskuddannelser.

Frivillige støtter kursisterne i AOF's sprogcentre med ekstra sprogtræning

Frivillige støtter kursisterne i AOF's sprogcentre med ekstra sprogtræning

AOF Job & Dansk er sprogcentre med danskundervisning for voksne udlændinge. Sprogcentrene tilbyder undervisning i dansk som andetsprog for udenlandske medarbejdere, internationale studerende og flygtninge.

AOF Job og Dansk i Syddanmark har indgået en samarbejdsaftale med DRC Integration, Frivillig om tilknytning af frivilligbårne sprogtræningstilbud i forbindelse med sprogcentrene. Tilbuddene skal fungere som et supplement til den fagprofessionelle danskundervisning i klasselokalernes.

Igennem sprogtræning med frivillige kan kursisterne på sprogcentrenes danskuddannelser træne deres danske sprogkundskaber igennem samtaletræning, hjælp til udtale og med opgaver fra sprogundervisningen på danskuddannelsen. Sprogtræningen tager form som åbne sprogcaféer, hvor kursisterne møder op og får 1-1-træning med en frivillig, eller den kan bestå af individuelle forløb.

Sprogtræning uden for klasselokalet

Sprogtræning uden for klasselokalet

Det er en krævende proces at lære et nyt sprog, og de fleste har brug for at øve og træne sproget intensivt udenfor klasselokalet for at opnå gode sprogfærdigheder på det nye sprog. Det er nødvendigt at bruge sproget i dagligdagen på blandt andet arbejdspladser, blandt venner og på studier.

DRC's samarbejde med AOF’s sprogcentre retter sig imod netop det behov. Der er ikke tale om sprogundervisning i klassisk forstand – det varetages af underviserne i sprogcentrene. Men brugerne i DRC’s tilbud får støtte til træne sproget med hjælp fra frivillige, som igennem samtale og hjælp til udtale og ordforråd styrker sprogfærdigheden.

Sprogskolen er slet ikke nok. Der er mange elever i klassen og kun én lærer. Hernede har jeg Nanna for mig selv, og det lærer jeg meget af.

/  Abdirahman Mahmud Elmi, deltager i sprogtræning

Vores samarbejde med AOF Job og Dansk

AOF Job og Dansk stiller lokaler til rådighed for sprogcaféerne og samtaletræningen og formidler kursister videre til tilbuddene.

DRC's rolle er at løfte hele opgaven med at organisere og lede de frivillige og sprogtilbuddene. 

DRC rekrutterer frivillige og klæder dem på til opgaven med sprogtræningen og til den daglige drift af sprogcaféerne, hvor en frivillig koordinator har det overordnede ansvar.

De frivillige får støtte fra DRC til det frivillige arbejde igennem kurser, inspirationsmaterialer og sparring med DRC's konsulenter. Herudover tilbydes de fagligt input i form af viden om integrationsfaglige spørgsmål, og de har adgang til supervision og rådgivning fra DRC’s psykoterapeut. 

Alle frivillige hos DRC er forsikret og vi indhenter en børneattest, hvis der er børn involvereret i relationen. De frivillige støttes, ledes og motiveres løbende af en konsulent fra DRC.

Læs mere om at samarbejde med os

Vi leder de frivillige

Rekruttering og koordinering

DRC rekrutterer og koordinerer de frivillige.

Supervision og kurser

Alle frivillige har adgang til supervision og kurser og de kan sparre med vores konsulenter, som er specialister i frivillige ledelse.

Forsikring

Gennem DRC er alle frivillige er dækket af en forsikring.

Børnebeskyttelse

Vi indhenter gyldig børneattest til frivillige og vejleder i dem i børnebeskyttelse.

DRC's frivilligbårne sprogtilbud

DRC Integration, Frivillig driver en række sprogcaféer og andre sprogtræningstilbud over hele landet, hvor der tilbydes samtaletræning til flygtninge og personer med anden etnisk minoritetsbaggrund. Sprogtilbuddene tilbydes af lokale frivilliggrupper og kan tage flere former, fx som sprogcaféer eller som en del af andre tilbud. I nogle tilfælde tilbydes sprogtræningen i tilknytning og samarbejde med sprogcentre. 

I 2023 fik 3292 voksne støtte til at lære dansk med frivillige i DRC Integration.

Sprogcaféer og samtaletræning er tilknyttet sprogskoler, frivillighuse, modtagecentre eller biblioteker og har som regel faste åbningstider, hvor brugerne kan møde frit op og blive hjulpet med hjælp til opgaver,  læsning af tekster på dansk og uformel snak og samtale på dansk.

Sprogcaféerne og samtaletræning drives af frivillige fra DRC, der med hjælp og sparring fra DRC’s konsulenter, står for den daglige ledelse, koordinering og sprogtræning. Igennem DRC får de frivillige adgang til kurser og inspiration, og de bliver introduceret og klædt på til opgaverne igennem DRC’s frivilligaftale, som sikrer at den frivillige er indforstået med at overholde retningslinjer vedrørende tavshedspligt, underretningspligt og – hvis de arbejder med børn – en børneattest.

Læs mere om samtaletræning på DRC Frivilligs hjemmeside

Mere end 3000 får sprogtræning med frivillige

I 2023 fik 3292 voksne støtte til at lære dansk igennem vores sprogtilbud!

Kontakt

Læs også om

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Læs mere
Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Læs mere
Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Læs mere