Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Skole og fritid

Tryg skolegang for flygtningebørn

Støtter flygtningebørn i at falde godt til i et dansk skole- og børneliv.

Om projektet

'Tryg Skolegang for flygtningebørn' støtter flygtningebørn i at falde godt til i et dansk skole- og børneliv. Der lægges vægt på at arbejde både med børnenes trivsel og faglige udvikling, og projektet har fokus på at inddrage forældrene, da forældreengagement er afgørende for en god skolehverdag. Indsatsen henvender sig primært til skoler, der har modtaget mange nye flygtningebørn på baggrund af krigen i Ukraine.

Indsatsen tilbyder tre aktiviteter som er læringscafé, forældreaftener og skolevenskaber:

Læringscafé

Læringscaféen er et ugentligt tilbud, hvor børnene kan få lektiehjælp og blive støttet i deres faglige og dansksproglige udvikling. I caféen tages der hensyn til børnenes særlige situation, hvor usikkerhed, barske flugtoplevelser og afsavn kan fylde meget og påvirke læringsoverskuddet. Rammerne er trygge, forudsigelige og strukturerede. Undervejs i lektielæsningen er der lagt pauser ind til leg og afslapningsøvelser.

Vi arbejder blandt andet ud fra den Neurosekventielle Model for Terapi (NMT) med vægt på at berolige børnenes nervesystem samt STROF-modellen, som imødekommer flygtningebørns særlige behov.

Lektiecafeerne er et frirum for børnene, hvor de bliver en del af et positivt fællesskab, der ikke alene styrker deres faglighed og sprogkundskaber, men også skaber forudsætninger for bedre trivsel i hverdagen.  

Forældreaftener

Der afholdes to årlige forældreaftener, som skal sikre at forældrene får større viden om det danske skolesystem og lærer om forventninger til forældrerollen i folkeskolen. Aftenerne sætter fokus på temaer som fx Aula, skole-hjem-samarbejde, og hvordan man kan støtte sine børns lektielæsning og læring, selv om man ikke taler dansk. Forældreaftenerne foregår i en ligeværdig dialog, hvor forældrene har indflydelse på aftenens indhold.

Frivillige skolevenskaber

De familier som har størst behov for støtte til deres børns skolegang får tilbudt et skolevenskab. Det er frivillige enkeltpersoner eller familier, som tilbyder familierne en social relation med et særligt fokus på at støtte forældrene i forhold til deres børns skolegang. De kan f.eks. hjælpe med brugen af Aula, deltage i skole-hjem-samtaler, forklare beskeder fra skolen og andet i sammenhæng med skolen.

Indsatsen løber i perioden fra 2022-2025 og er støttet af Egmont Fonden.

Projektet tager afsæt i to metoder

Vi bruger veldokumenterede metoder for at sikre det bedste grundlag for at støtte børnene og deres forældre.

Neurosekventionelle Model for Terapi

Giver værktøjer til, hvordan man i forskellige situationer kan berolige urolige nervesystem hos børn og skabe de bedst mulige rammer for samværet med børnene.

Stof-modellen

STROF er en forkortelse for de kerne-elementer, der arbejdes med i modellen i samværet med børnene. Det drejer sig om: Struktur, Tale og tid, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde.

Målgruppen er børn fra 4 - 7. klasse med flugtbaggrund.

Skaber et frirum og et positivt fællesskab for børnene.

Styrker børnenes faglighed, motivation og trivsel i skolen.

Kontakt os for at høre mere

Besøg også vores hjemmeside for frivillige og brugere

På vores hjemmeside for frivillige og for brugere af vores frivillige tilbud, kan du finde mere information om vores frivilligaktiviteter. Du kan læse om, hvordan man benytter sig af tilbuddene, søger puljer og tilskud, og hvordan man tilmelder sig som frivillig.