Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Beskæftigelse

Et godt arbejdsliv med traumer

Undersøgelser viser, at personer med traumer har gavn af at komme ud på arbejdsmarkedet - i et omfang og på en måde, der er tilpasset den enkelte

På arbejde med traume

Forskning og erfaring fra praksis viser, at beskæftigelse virker helende på traumer, fordi det understøtter en normal hverdag med struktur, rutiner og relationer.* Hos DRC Integration er vi specialiserede i helhedsorienterede indsatser, der hjælper flygtninge med komplekse udfordringer tættere på arbejdsmarkedet.

Vi har gode erfaringer med ressourceorienterede beskæftigelsesindsatser og afprøvning i konkrete arbejdsfunktioner. Sideløbende arbejder vi med hverdagsmestring - herunder støtte til at mestre symptomer, skabe struktur i hverdagen og skabe sociale relationer med kolleger.
*) Arbejdets betydning for flygtninge med traumer (Center for Udsatte Flygtninge)

Forløb
DRC Integrations virksomhedsrettede udviklingsforløb tilpasses individuelt og foregår i samarbejde med eksterne virksomheder eller i vores socialøkonomiske virksomheder.

Her bliver den enkelte støttet trin-for-trin i at få en tilknytning til det danske arbejdsmarked. For en mindre del af målgruppen vil behandling som musikterapi, søvnterapi, samtaleterapi eller andre terapeutiske forløb være relevant. Dette kan DRC Integration tilbyde som tilkøb. Forløbet kan tilrettelægges, så sprogskole kan følges samtidig.

Den neurosekventielle tilgang

Vi arbejder med traumer, PTSD og stress ud fra neurosekventiel teori og praksis. En tilgang, der er udviklet af den amerikanske psykiater og forsker, Bruce Perry.

Voldsomme, traumatiske og stressende oplevelser påvirker ofte de dele af nervesystemet, der regulerer søvn, koncentration og eventuelt nære relationer. Det kan skabe store problemer med at fungere i en almindelig hverdag.

Gennem en praksisnær og oplevelsespædagogisk tilgang udvikler og styrker vi den enkeltes handlekompetence og evne til at mestre hverdagen.

Vi har gennem hele forløbet fokus på at identificere realistiske delmål, som rykker den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.

Samarbejde med frivillige

Samarbejde med frivillige

Hvis den enkelte har lyst og behov, har vi mulighed for at skabe kontakt til lokale frivilligafdelinger. Det kan bl.a. være med til at udvide det lokale netværk.

Kontakt os for at høre mere

Læs mere om Beskæftigelse