Beskæftigelse

Arbejdsmarkedsrettet indsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund

Mange nydanske kvinder i den arbejdsdygtige alder står på kanten af arbejdsmarkedet

Gruppen af nydanske kvinder i den arbejdsdygtige alder udgør en vigtig ressource på arbejdsmarkedet, hvis de får en fokuseret og målrettet beskæftigelsesindsats. DRC Integration tilbyder et arbejdsmarkedsrettet forløb for kvinder. Forløbet er en kombination af individuelle samtaler og holdbaserede workshops.

 

Vores erfaringer viser, at de bedste resultater med målgruppen bliver opnået ved netop denne kombination. De individuelle, motiverende og ressourceorienterede samtaler hjælper deltagerne med at få øje på egne ressourcer og skaber motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet. Samtidig skaber holdforløbene dynamik og netværk imellem deltagerne.

Ægtefællens betydning

DRC Integration har gode erfaringer med, at ægtefællen delvist bliver inddraget i samtaleforløbet, da familiens opbakning kan være helt afgørende for, om kvinderne kommer ud på en arbejdsplads og fastholdes i arbejde.

Indhold i individuelle samtaler:

  • Afklaring af ressourcer, kompetencer, motivation og jobmål
  • Etablering af individuelle virksomhedsmatch med tæt opfølgning og fokus på ansættelse i ordinære timer
  • Afklaring af eventuelle skånehensyn
  • Evt. inddragelse af mentor eller frivillig

Indhold i gruppe-workshops:

  • Kvindens rolle på arbejdsmarkedet i Danmark
  • Realistiske jobmål, jobsøgning og arbejdspladskultur
  • Geografisk mobilitet og balance mellem arbejde og fritid
  • Hverdagsmestring og sygdomsfor

Metode og erfaring

  • DRC Integration har solid erfaring med arbejdsmarkedsrettede forløb for kvinder på kontanthjælp eller integrationsydelse.
  • I 2017 afsluttede vi desuden Projekt 500 for familie- og ægtefælle-forsørgede, hvor 55 % af kvinderne blev afsluttet til ordinært arbejde eller uddannelse.

Kontakt os for at høre mere

Siden handler om Beskæftigelse