Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Beskæftigelse

Mentor

DRC Integration sikrer, at ledige borgere hurtigst muligt bliver integreret til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og får redskaberne til at blive aktive og deltagende medborgere.

Forløb

Et mentorforløb henvender sig til borgere, der har brug for en håndholdt indsats for at mestre deres hverdag og/eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentoren vejleder, motiverer og støtter borgeren efter
individuelt behov. Det drejer sig typisk om:

Mentorforløbet kan kombineres med forberedende eller afklarende forløb med henblik på virksomhedsrettet indsats. Individuelle samtaler og delmål er centrale dele i forløbet, hvilket sikrer fastholdelse og progression for den enkelte borger.

Målgruppen

Målgruppen

Målgruppen for mentorforløb er borgere med udfordringer ud over ledighed, som for eksempel angst, stress, depression, traumer, fysisk handicap, ensomhed, isolation, sorgproblematikker eller manglende arbejdsmarkedsperspektiv.

DRC Integration har også stor erfaring med unge under 30 år, som har brug for ekstra støtte til at se muligheder og få nyt håb for fremtiden i forhold til uddannelse og arbejde.

Skriftlige beskrivelser

DRC Integration kan efter nærmere aftale levere skriftlige beskrivelser til sagsbehandler undervejs i forløbet, som kan anvendes i den videre vurdering af borgerens sag, herunder forberedende beskrivelser til rehabiliteringsteamet.

Erfarne mentorer

DRC Integrations mentorer har en socialfaglig uddannelse eller erfaring med at rådgive og vejlede borgere i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle mentorer deltager løbende i DRC Integrations opkvalificering. For borgere med anden baggrund end dansk kan vi tilbyde tosprogede mentorer.

Jeg ville ikke have opnået den fremgang, stabilitet, vilje og styrke, som jeg har i dag, hvis detikke havde været for min mentor. Jeg er bare så glad for den hjælp.

/  Borger i mentorforløb

Vores resultater

DRC Integration har i 2019 foretaget en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge borgernes tilfredshed med vores mentorindsatser. Og den viste stor tilfredshed:

Borgerne angiver, at den oftest forekommende hjælp, de har fået fra deres mentor, er:

Borgerne angiver, at indsatsen generelt har givet dem:

Mentor har i høj eller meget høj grad støttet mig i at gennemføre praktikken

Den afsatte tid passer til mine behov

Jeg er tilfreds eller meget tilfreds med mit mentorforløb

Kontakt os for at høre mere

Læs mere om Beskæftigelse