Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Beskæftigelse

Socialøkonomisk kantine og rengøring - Vejledning og opkvalificering

DRC Integration tilbyder et praktisk opkvalificeringsforløb i vores socialøkonomiske virksomheder Fair Mad og Fair Ren.

Forløbet er et kombinationsforløb for både job- og aktivitetsparate, der indeholder praktisk opkvalificering og vejledning. Begge dele foregår i små grupper og er baseret på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Der er fokus på, at borgeren opnår ansættelse hurtigst muligt under eller efter forløbet.

Omfang og varighed
Forløbet tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og kompetencer i samarbejde med jobcenteret.

Skriftlige beskrivelser
DRC Integration kan efter nærmere aftale levere skriftlige beskrivelser til sagsbehandler undervejs i forløbet, som kan anvendes i den videre vurdering af borgerens sag, herunder forberedende beskrivelser til rehabliteringsteamet

Borgerens forløb

Borgerens forløb

En del af et arbejdsfællesskab fra første dag.

 • Opkvalificeret i madproduktion, kundeservice og/eller rengøring.
 • Afklaret omkring egne kompetencer og ressourcer.
 • Styrket i kendskabet til arbejdsmarkedskultur.
 • Styrket i at få et stabilt fremmøde.
 • Ansvarlig for en realistisk og handlingsorienteret plan.

Den faglige opkvalificering

Den faglige opkvalificering forbereder konkret borgeren til arbejdsmarkedet gennem:

  • Madlavning og anretning af buffet.
  • Kunde- og kassebetjening.
  • Hygiejne og egenkontrol.
  • Evt. rengøring.
  • Herudover lærer borgerne at afkode uskrevne regler og at kommunikere med chef, kollegaer og kunder.

Den faglige opkvalificering bliver understøttet af følgende moduler, der kan tilpasses individuelt:

  • Arbejdspladskultur (herunder fremmøde, sygdomsforståelse og fremtoning)
  • CV og jobsøgning

Kontakt os for at høre mere

Læs mere om Beskæftigelse