Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Skole og fritid

DRC Fritidsindsats

Fritidspuljen og Fritidskorpset - en del af projektet 'Trivsel gennem Fritidsfællesskaber'

Om Fritidsindsatsen

Vi arbejder for at styrke børn og unges deltagelse i lokale forenings- og fritidsfællesskaber. Målet er at bidrage til gode børneliv med leg, glæde og udfordringer sammen med jævnaldrende. Her spiller foreningslivet en vigtig rolle. Det kan bidrage til at forbedre skolepræstationer, styrke netværk, udvikle sproget og give indsigt i samfundsnormer og uskrevne spilleregler, som vi omgiver os med i hverdagen.

Brobygning til foreningslivet

Børn fra flygtningefamilier deltager i mindre grad end etnisk danske børn i organisererede foreningsaktiviteter. For mange familier, som er nye i Danmark, kan økonomien være en barriere. Derfor tilbyder Fritidspuljen kontingentstøtte, støtte til ferieaktiviteter i foreningsregi og støtte til foreninger, som ønsker at lave aktiviteter for børn, unge og familier, der er nye i det danske foreningsliv.

Derudover er det vigtigt at nedbryde kulturelle og sociale barrierer for foreningsdeltagelse. Derfor arbejder Fritidskorpset med at klæde forældre med flygtningebaggrund på med viden og en øget forståelse for foreningslivet, så de er bedre rustet til at bakke op om deres børns fritidsdeltagelse. Frivillige brobyggere uddannes i empowerment-metoder til at tage en dialog med forældrene om forventninger og rammer. Brobyggerne hjælper desuden med at følge forældrene og barnet afsted til fritidsaktiviteten de første par gange og følger op med familierne for at sikre, at barnet fortsat er aktiv i den valgte forening.

Indsatsen blev lanceret i 2016 og er støttet af Ole Kirk's Fond, som har bevilliget støtte til en ny treårig projektperiode fra 2024-2026.

Fokus på relationer, hjælp-til-selvhjælp og inddragelse af målgruppen.
Skaber positive fællesskaber med fokus på leg og fysisk udfoldelse.
Støtter forældre i at bakke op om deres børns deltagelse i foreningslivet.

Evaluering af Fritidsindsatsen

Denne rapport præsenterer den afsluttende evaluering af Dansk Flygtningehjælps (DRC) indsats ’Trivsel gennem Fritidsfællesskaber’. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent Jeppe Klarskov Hansen, i samarbejde med lektor Verena Lenneis og professor Sine Agergaard, Aalborg Universitet. Evalueringen er blevet foretaget mellem 01/08/2021 og 31/12/2023.

Evaluering af Fritidsindsatsen

1 Fil(er)

Læs mere om Fritidspuljen og ansøg om støtte

Fritidspuljen giver støtte til kontingent og afholdelse af aktiviteter. Støtten er målrettet børn, unge og familier med flygtningebaggrund. De præcise rammer for at kunne modtage støtte kan findes ved at klikke på linket til Fritidspuljens hjemmeside.

Kontakt os for at høre mere