Udviklingsprojekter

Skole og fritid

Vi udvikler projekter, der styrker børn og unges deltagelse og inklusion i skolen og i det danske foreningsliv. Formålet er at sikre trivsel, fællesskaber og et godt børneliv for alle.

Leg og læring
DRC Fritidsindsats