Spring til indholdet
Integration
Kontakt
MindSpring

MindSpring Kompetencecenter

I DRC Integration har vi arbejdet med MindSpring som en helhedsorienteret psykosocial indsats for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark siden 2010.

MindSpring er en international metode, der oprindeligt er udviklet af den hollandske psykolog, Paul Sterk. For Sterk var målet og ønsket med MindSpring at finde en måde at håndtere og forebygge psykosociale udfordringer blandt sårbare flygtninge.

I samarbejde med Paul Sterk og med afsæt i det hollandske MindSpring fik vi i 2010 ret til at udvikle og udbrede MindSpring-metoden i Danmark. 

I 2015 modtog vi en stor donation fra Det Obelske Familiefond til at åbne MindSpring Kompetencecenter samt igangsætte et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekterne af MindSpring. Det Obelske Familiefond har siden da støttet MindSpring Kompetencecenter finansielt.

MindSpring Kompetencecenter arbejder med at udvikle metoden, implementere MindSpring-gruppeforløb lokalt og sikre national viden om MindSpring i Danmark.

MindSpring Kompetencecenter uddanner ressourcepersoner med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund samt fagpersoner som hhv. MindSpring-træner og medtræner til at afholde MindSpring-gruppeforløb i deres lokale regi for deres borgere med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. 

Foruden Holland og Danmark er MindSpring udbredt i flere europæiske lande heriblandt Belgien, Tyskland, Wales, Finland, Island og Estland. 

MindSpring i Danmark

På danmarkskortet herunder, kan I se, hvor i landet, vi har lavet MindSpring-gruppeforløb.

MindSpring-modeller

Klassisk MindSpring

Et klassisk MindSpring-forløb faciliteres af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne i gruppen og en medtræner, der er fagperson fra det regi, hvor MindSpring-forløbet organiseres. Begge trænere har fastlagte roller. MindSpring-træneren leder gruppemøderne med oplæg og instruktioner til øvelserne fra manualen. Medtræneren bidrager med fakta om lokale forhold og faglig viden om dagens tema. Inden forløbet modtager MindSpring-træneren og medtræneren undervisning i MindSpring metoden på et trænerkursus afholdt af MindSpring Kompetencecenter. Kontakt os og hør mere om hvordan I kommer i gang med et MindSpring-forløb hos jer.  

Ny-MindSpring

Ny-MindSpring er et MindSpring-forløb, hvor der er to frivillige MindSpring-trænere, som faciliterer gruppeforløbet. Hvis du som frivillig ønsker at facilitere et MindSpring-forløb med én du kender, der også har flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund, er du velkommen til at kontakte os, så tager vi en snak om jeres muligheder. 

MindSpringPlus

Hvis du som vært gerne vil købe et MindSpring-forløb som en hel pakke til en gruppe, men uden selv at deltage på vores trænerkursus, få uddannet trænere osv., kan det købes via DRC Integration. Forløbene bliver faciliteret af professionelle MindSpringPlus-trænere, som udover at dele sprog og kulturel baggrund med deltagerne, også har mange års erfaring med at arbejde med udsatte flygtningefamilier. Klik her og læs mere om MindSpringPlus.

MindSpring for ukrainske flygtninge

MindSpring-forløb for ukrainere faciliteres af to MindSpring-trænere, som begge er ansat i DRC Integration, hvoraf den ene har ukrainsk eller russisk baggrund og den anden har en psykosocial baggrund og erfaring i arbejdet med flygtninge. Grundet flotte donationer fra Det Obelske Familie Fond, Velliv Foreningen, Lundbeck Fonden og Velux Fonden kan vi tilbyde kommuner, skoler og andre at lave disse forløb gratis. Vi laver både børne-, unge-, forældre- og seniorforløb. Klik her og læs mere om MindSpring-forløb for ukrainere, og hvordan I får et forløb hos jer.

Materialer

Her kan du finde vores folder om MindSpring.

MindSpring foldere

2 Fil(er)

Kontakt

MindSpring Kompetencecenter