Spring til indholdet
Integration
Kontakt
MindSpring

MindSpring Kompetencecenter

I DRC Integration har vi arbejdet med MindSpring som en helhedsorienteret psykosocial indsats for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark siden 2010.

MindSpring er en international metode, der oprindeligt er udviklet af den hollandske psykolog, Paul Sterk. For Sterk var målet og ønsket med MindSpring at finde en måde at håndtere og forebygge psykosociale udfordringer blandt sårbare flygtninge.

I samarbejde med Paul Sterk og med afsæt i det hollandske MindSpring fik vi i 2010 ret til at udvikle og udbrede MindSpring-metoden i Danmark. 

I 2015 modtog vi en stor donation fra Det Obelske Familiefond til at åbne MindSpring Kompetencecenter samt igangsætte et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekterne af MindSpring. Det Obelske Familiefond har siden da støttet MindSpring Kompetencecenter finansielt.

MindSpring Kompetencecenter arbejder med at udvikle metoden, implementere MindSpring-gruppeforløb lokalt og sikre national viden om MindSpring i Danmark.

MindSpring Kompetencecenter uddanner ressourcepersoner med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund samt fagpersoner som hhv. MindSpring-træner og medtræner til at afholde MindSpring-gruppeforløb i deres lokale regi for deres borgere med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. 

Foruden Holland og Danmark er MindSpring udbredt i flere europæiske lande heriblandt Belgien, Tyskland, Wales, Finland, Island og Estland. 

MindSpring i Danmark

På danmarkskortet herunder, kan I se, hvor i landet, vi har lavet MindSpring-gruppeforløb.

Materialer

Her kan du finde vores folder om MindSpring.

MindSpring foldere

2 Fil(er)

Kontakt

MindSpring Kompetencecenter