Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

MindSpring: Psykosociale gruppeforløb

MindSpring er psykosociale gruppeforløb, der sigter mod at skabe bedre trivsel og mental sundhed for personer med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund i Danmark, og herved styrke deres forudsætninger for inklusion i det danske samfund.

Få et gratis MindSpring-forløb for ukrainere

På baggrund af flotte donationer til særligt at udvikle og igangsætte MindSpring for ukrainske flygtninge, er det nu muligt for kommuner, skoler, foreninger mfl. at få et gratis MindSpring-forløb for forældre, unge, børn eller seniorer med ukrainsk flygtningebaggrund. Læs mere om hvordan I får MindSpring for ukrainere her

Introduktion

Hvad går MindSpring ud på?

For an English version of this site please click here

I et MindSpring-forløb mødes ligesindede med samme baggrund og samme sprog, og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. 

Der sættes særligt fokus på at øge deltagernes bevidsthed om egne reaktioner på krig og flugt samt styrke dem i deres ressourcesyn og indflydelse på egen livssituation. 

Gennem temaer som identitet og identitetsforandringer, mødet med en ny kultur, negativ social kontrol, børneopdragelse, stress og traumer, køn og rettigheder, ensomhed og fællesskaber mfl. inspireres deltagerne til, hvordan de kan forstå og håndtere konkrete psykosociale problematikker. 

Forløbet er baseret på en manual med emner og øvelser, som faciliteres af to gruppeledere: en MindSpring-træner, der har lignende baggrund og taler samme sprog som gruppedeltagerne og en medtræner, der er fagperson og ansat i det lokale regi, hvor MindSpring-forløbet finder sted. 

Som udgangspunkt ledes forløbet på deltagernes modersmål, og der kan derfor være behov for tolk til medtræneren. 

Forløbet foregår i mindre grupper af 8-10 deltagere med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. Forløbet består af 9-10 mødegange og finder sted lokalt, hvor deltagerne bor. 

Læs MindSpring folder

MindSpring tilbydes til fire målgrupper

MindSpring er for både nyankomne flygtninge og dem, der har boet i Danmark i flere år samt personer med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har udviklet MindSpring manualer til børn, unge, forældre og seniorer, som vi har tilgængelige på både dansk, engelsk, arabisk og russisk. 

Børn 9-14 år
Unge 15-30 år
Forældre
Seniorer

Det særlige ved MindSpring

Peer-to-peer

  • Ligesindede mødes og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Gruppedeltagerne lærer af hinandens måder at håndtere problemstillinger på og kan få energi og redskaber til at prøve igen på en ny måde.

Awareness og empowerment

  • MindSpring bygger på skabe øget bevidsthed (awareness) om egne reaktioner på krig, flugt og et liv i eksil samt styrke (empower) deltagerne i deres ressourcesyn og indflydelse på egen livssituation. 

Netværksdannelse

  • Gruppeforløbet skaber grundlag for socialt netværk og gør deltagerne bevidste om, at de ikke er alene om at stå overfor forskellige problemstillinger.

Psykosociale emner

  • I MindSpring adresseres psykosociale emner som typiske integrationsindsatser i ringe grad berører – herunder mødet med en ny kultur, identitetsforandring, social kontrol, ensomhed, stress og traumer mm.

Forebyggelse af psykosocial mistrivsel

  • MindSpring har på længere sigt til formål at forebygge psykosocial mistrivsel. Det forebyggende består i, at deltagerne gennem øget bevidsthed og ny viden samt handlekompetence kan undgå forværring eller udvikling af psykosocial mistrivsel på længere sigt. 

Forskningsdokumenteret metode

Jeg har det mentalt bedre og er mere glad og optimistisk efter at have deltaget i MindSpring. Når andre deltagere talte om deres udfordringer, følte jeg, at det som sker for mine børn, er normalt. Det gjorde mig roligere og jeg blev gladere.

/  Deltager i et MindSpring-forløb for forældre

Interesseret i MindSpring?

Interesseret i MindSpring?

Kommuner, boligsociale indsatser, foreninger, sundhedshuse, daginstitutioner, skoler, kirker og andre kan blive vært for et MindSpring-forløb.

Bliv vært for MindSpring nu ved enten:

  • At blive uddannet på vores trænerkursus og selv afholde MindSpring-forløb
  • At få faciliteret et forløb af vores trænerkorps 

Kontakt MindSpring Kompetencecenter og hør mere.

Kontakt

MindSpring Kompetencecenter

Se mere om MindSpring i videoen her

Læs mere om

MindSpring Kompetencecenter
Forskning og evaluering af MindSpring
Gratis psykosociale gruppeforløb for ukrainere der er flygtet
MindSpring: A psychosocial group programme for refugees