Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Vores arbejde

MindSpring: Psykosociale gruppeforløb

MindSpring giver flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund redskaber til at forstå og håndtere både praktiske og følelsesmæssige udfordringer. De får ny viden om psykosociale problematikker og bliver bevidste om egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i Danmark. Formålet med MindSpring er således at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

Få et gratis MindSpring-forløb for ukrainere

På baggrund af flotte donationer til særligt at udvikle og igangsætte MindSpring for ukrainske flygtninge, er det nu muligt for kommuner, skoler, foreninger mfl. at få et gratis MindSpring-forløb for forældre, unge, børn eller seniorer med ukrainsk flygtningebaggrund. Læs mere om hvordan I får MindSpring for ukrainere her

Introduktion

Hvad går MindSpring ud på?

For an English version of this site please click here

I et MindSpring-forløb mødes ligesindede med samme etniske baggrund og samme modersmål, og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Der sættes særligt fokus på deltagernes egne ressourcer og på at styrke dem i deres tilværelse i Danmark. 

Gennem temaer som identitet og identitetsforandringer, mødet med en ny kultur, negativ social kontrol, børneopdragelse, stress og traumer, køn og rettigheder, ensomhed og fællesskaber mfl. inspireres deltagerne til, hvordan de kan forstå og håndtere konkrete psykosociale udfordringer. 

Forløbet er baseret på en manual og temaerne i forløbet faciliteres af to gruppeledere: en MindSpring-træner, der har lignende baggrund og taler samme modersmål som gruppedeltagerne og en medtræner, der er fagperson og ansat i det lokale regi, hvor MindSpring-forløbet finder sted. 

Som udgangspunkt ledes forløbet på deltagernes modersmål, og der kan derfor være behov for tolk til medtræneren. 

Forløbet foregår i mindre grupper af 8-10 deltagere med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. Forløbet består af 9-10 mødegange og finder sted lokalt, hvor deltagerne bor. 

Find vores folder om MindSpring her.

MindSpring tilbydes til fire målgrupper

MindSpring er for både nyankomne flygtninge og flygtninge, der har boet i Danmark i flere år samt personer med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har udviklet MindSpring manualer til hver målgruppe, som vi har tilgængelige på både dansk, engelsk, arabisk og russisk. 

Børn 9-14 år
Unge 15-30 år
Forældre
Seniorer

Se mere om MindSpring i videoen her

Det særlige ved MindSpring

Peer-to-peer

  • Ligesindede mødes og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Deltagerne i et MindSpring-forløb har derfor samme baggrund og taler samme modersmål. Ligeledes taler MindSpring-træneren samme modersmål og har lignende baggrund og erfaringer som deltagerne. 

Inddragelse af erfaringer

  • Forløbet er baseret på MindSpring-trænerens og deltagernes erfaringer og tager dermed udgangspunkt i hver enkeltes tilgang til sin egen situation.

Netværksdannelse

  • Gruppeforløbet skaber oplevelsen af, ikke at være ene om sin situation og kan skabe netværk blandt deltagerne.

Psykosociale temaer

  • I MindSpring adresseres psykosociale temaer som mainstream integrationsindsatser i ringe grad inddrager – herunder mødet med en ny kultur, identitet, social kontrol, ensomhed, stress og traumer mm.

Ressourcesyn og empowerment

  • Deltagerne i gruppeforløbet oplever at blive styrket i deres egne ressourcer fra erfaringer gennem livet. Ligeledes oplever de at opnå ny handlekraft og viden om deres situation.

Forskningsdokumenteret metode

Jeg har det mentalt bedre og er mere glad og optimistisk efter at have deltaget i MindSpring. Når andre deltagere talte om deres udfordringer, følte jeg, at det som sker for mine børn, er normalt. Det gjorde mig roligere og jeg blev gladere.

/  Deltager i et MindSpring-forløb for forældre

Interesseret i MindSpring?

Interesseret i MindSpring?

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge, personer med etnisk minoritetsbaggrund eller har en faglig interesse i flygtninge- og integrationsområdet, så er MindSpring måske noget for dig og din arbejdsplads.

Som vært for MindSpring-forløb kan I gøre en forskel for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund i jeres lokalområde og få ny viden om og forståelse for deres oplevelse af tilværelsen i Danmark, som kan bruges fremover i jeres professionelle virke.

Kommuner, boligsociale projekter, sundhedshuse, daginstitutioner, skoler, kirker eller lignende kan blive vært for et MindSpring-forløb.

Kontakt

MindSpring Kompetencecenter

Læs mere om

MindSpring Kompetencecenter
Forskning og evaluering af MindSpring
Gratis psykosociale gruppeforløb for ukrainere der er flygtet
MindSpring: A psychosocial group programme for and with refugees