Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Stærkt samarbejde mellem aktører var afgørende for succesfuld modtagelse af ukrainske flygtninge, viser ny rapport.

En ny rapport fra KL, Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp tegner et billede af en ekstraordinær situation omkring modtagelsen af de mange ukrainske flygtninge og et tæt og fleksibelt samarbejde mellem staten, asylcentre, kommuner, civilsamfundsorganisationer og private aktører. Rapporten opsamler viden og erfaringer omkring den historisk store tilstrømning af flygtninge og giver en række anbefalinger til modtagelse af flygtninge i Danmark i fremtiden.

Udgivet 23 feb 2023

Millioner af ukrainere flygtede ud af landet efter eskaleringen af konflikten i Ukraine 24. februar 2022. Mens de fleste blev i nabolandene, rejste hundredtusindvis også videre til andre europæiske lande, og i Danmark har vi ikke siden Anden Verdenskrig modtaget så mange flygtninge på så kort tid. Over 33.000 ukrainske flygtninge har kommunerne det seneste år taget imod, hvoraf langt hovedparten stadig er i Danmark.

Det krævede håndtering i højt tempo og med nye løsninger, og nu peger en ny rapport i forbindelse med 1 års dagen for eskaleringen af konflikten i Ukraine på, at modtagelsen af de ukrainske flygtninge i høj grad lykkedes på grund af den politiske opbakning, befolkningens velvillighed og et udtalt og stærkt samarbejde mellem alle involverede aktører.

”Generelt er der en oplevelse af, at modtagelsen af de ukrainske flygtninge i den ekstraordinære situation har været håndteret professionelt, med stor velvilje og ikke mindst med flygtningenes behov for øje. En god modtagelse er afgørende for flygtninges videre ophold og integration, og arbejdet med denne rapport er så vigtigt, fordi vi som samfund fremadrettet kan få gavn af de erfaringer, vi har gjort os det seneste år”, siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl.

”Et samlet Danmark har løftet i flok i en helt ekstraordinær situation og taget godt imod over 33.000 ukrainere på kort tid. Samarbejdet på tværs af stat, kommuner, civilsamfund og private aktører har været smidigt og åbent, bureaukrati blev fejet af vejen, og viljen til at lykkes har i den grad været til stede hele vejen rundt. Det ser vi fx helt tydeligt ved, at 56 pct. af de jobparate er kommet i arbejde,” siger KL’s formand, Martin Damm.

”Kombinationen af den politiske opbakning, befolkningens velvillighed og det fleksible samarbejde på tværs af staten, asylcentre, kommuner og civilsamfundsorganisationer har vist, at vi kan skabe rammer for en god modtagelse af flygtninge i Danmark, som vi også kan bruge fremover i modtagelsen af kommende flygtningegrupper,” siger generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Slente.

Modtagelse og indkvartering bør ske i asylsystemet
Rapporten, som KL, Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet, fremhæver, at et højt tempo i ankomsten af mange flygtninge fra Ukraine, som frit kunne indrejse i landet, gjorde situationen markant anderledes, end hvad Danmark tidligere har stået i.

En af rapportens anbefalinger er, at den første modtagelse og indkvartering af personer, der søger om asyl eller opholdstilladelse efter særlov, som udgangspunkt skal ske i asylsystemets modtage- og opholdscentre. Det vil medvirke til at sikre en første screening, registrering og ensartede tilbud til alle. Der skal dog stadig være mulighed for fleksible løsninger for udflytning til familie og netværk.

Rapporten peger også på, at fire hverdage fra meddelt opholdstilladelse er for kort tid for asylcentre og kommuner til at forberede en ordentlig overgang og modtagelse af flygtninge i forhold til de kommuner, som de ukrainske flygtninge skal flytte ud i. Det har især skabt et pres på kommunernes boligkapacitet.

Desuden konkluderer rapporten, at de fleksible rammer for modtagelsen og muligheden for at komme hurtigt i gang med arbejde og danskundervisning før og efter, at flygtninge har fået opholdstilladelse, giver gode forudsætninger for en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan anvendes i modtagelsen af kommende flygtningegrupper.

Civilsamfundets rolle skal fortsat styrkes
Rapporten fremhæver også civilsamfundets rolle i modtagelsen af de ukrainske flygtninge ved at skabe tryghed og lokale fællesskaber der, hvor ukrainerne bor. Rapporten anbefaler derfor, at det systematiske samarbejde mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer fortsat styrkes for at understøtte modtagelsen af flygtninge fremadrettet.

For yderligere information kontakt:
Røde Kors pressetelefon # 3529 9699

KL pressetelefon # 3370 3333

DRC Dansk Flygtningehjælp pressetelefon # 2811 6727

Se rapporten

Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine - hvad har vi lært?

1 Fil(er)

<
24 feb 2023
”Min yngste datter græder hver nat, og min ældste datter er…
>
21 feb 2023
"Jeg ved ikke, om mit barn kommer til at vokse op her"
Læs mere om pressemeddelelse Ukraine