Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Materialer

Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine - hvad har vi lært?

KL, Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp præsenterer i denne fælles rapport viden om Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Hent rapport feb 2023
1,9 MB

Fælles rapport på tværs af kommuner og civilsamfund om erfaringer og læring fra det første år

KL, Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at samle op, mens modtagelsen og integrationen af de ukrainske flygtninge stadig pågår og erfaringerne står friskt i hukommelsen.

På tværs af staten, asylcentre, kommuner, erhvervsliv og civilsamfund har vi undersøgt og beskrevet, hvad vi kan lære af den ekstraordinære periode og de nye erfaringer, som de involverede aktører gjorde sig.

Vi præsenterer i denne rapport viden om de ukrainske flygtninge, erfaringer fra modtagelsen før og efter de ukrainske flygtninge fik opholdstilladelse, samt læringspunkter til modtageindsatsen i fremtiden. Læringspunkterne er udarbejdet, så vi på bedst mulig vis sikrer sammenhæng i indsatsen og relevante forløb for de kommende flygtninge, der kommer til Danmark.

Rapporten henvender sig til beslutningstagere, organisationer, statslige og kommunale myndigheder samt civilsamfund, som alle er centrale aktører i modtagelsen af asylansøgere og flygtninge.

Rapporten er bygget op omkring ti tematikker og tilhørende læringspunkter, som er centrale elementer i modtagearbejdet.

Rapportens tematikker er:

  1. Ukrainske flygtninge
  2. Ansøgning om opholdstilladelse
  3. Visitering, fordeling og overgang til kommuner
  4. Indkvartering og boliger
  5. Integrationsindsats, sprog og beskæftigelse
  6. Børn og unge i dagtilbud og skole
  7. Adgang til sundhedsydelser
  8. Civilsamfundets rolle
  9. Kommunikation til ukrainere og andre
  10. Samarbejdet på tværs.
Læs mere om Ukraine