Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Ny evaluering understreger frivillige venners store betydning for flygtninge i Danmark

Lige nu står vi i en situation med et historisk stort antal flygtninge fra Ukraine. Heldigvis kan helt almindelige borgere gøre en afgørende forskel, når flygtninge skal skabe sig et nyt liv i Danmark. Nøglen er etablering af en god relation, baseret på frivillighed.

Udgivet 14 feb 2023

Når flygtninge bliver matchet med en frivillig ven eller venskabsfamilie sker der ofte noget særligt. Det viser en ny evaluering af Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælps fælles projekt Venner Viser Vej, der kaster lys over, hvad det er, der virker, og hvad udbyttet er for flygtningene.

Mere end 10.000 flygtninge har siden 2016 haft glæde af en frivillig ven, hvilket har vist sig at bidrage væsentligt til at styrke deres integration og mulighed for at skabe sig et godt liv i Danmark som selvhjulpne borgere. Senest i forbindelse med flygtningene fra Ukraine.

Evalueringen dækker Venner Viser Vej i perioden 2019-2022 og er lavet af Als Research. Den bygger på en lang række interviews med både flygtninge, frivillige, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Tryghed og sprog er afgørende

Den støtte, de frivillige giver, tilpasses den enkelte flygtnings situation, ressourcer og udfordringer. Evalueringen peger dog alligevel på en række gennemgående virkninger for målgruppen og viser, hvordan de virkningerne hænger sammen.

Som udgangspunkt har flygtninge voldsomme oplevelser med i bagagen, med tab af hjem, arbejde, venner og familie. Det har derfor stor betydning at få en tillidsfuld relation til en person, som støtter og motiverer, og som gør det frivilligt og uegennyttigt. Evalueringen peger på, at flere taler om, at de får en ny familie, når de får en frivillig ven igennem Venner Viser Vej. Relationen reducerer ensomhed og giver en oplevelse af tryghed og trivsel, som er vigtige forudsætninger for at kunne lære nyt.

Sproget er væsentligt. For udover at være en central motivation for flygtningene til at blive matchet med en frivillig ven, så er et af de mest markante udbytter for flygtningene, at de får et bedre sprog ved at træne hverdagsdansk med deres frivillige ven.

Der bliver skabt en større kultur- og samfundsforståelse gennem samtaler om normer og kulturelle værdier, børneopdragelse og traditioner. Derudover fylder forståelsen af det danske samfund meget, herunder breve fra myndighederne, netbank, MitID, Skat, indmeldelse i A-kasse og opskrivning i daginstitutioner.

Særligt de bedre danskkundskaber og den øgede systemforståelse gør flygtninge mere selvhjulpne og i stand til selvstændigt at opsøge løsninger på hverdagsudfordringer.

Evalueringen viser også, at flygtningenes beskæftigelsesmuligheder styrkes, når de frivillige gør brug af deres netværk og hjælper med at lave ansøgninger. Samtidig er de frivillige også med til at motivere og afklare ønsker og muligheder i forhold til valg af uddannelse og job.

Et stærkt supplement til kommunerne over hele landet
Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er i dag til stede med tilbuddet om frivillige venner i mere end 84 kommuner. Evalueringen viser, hvordan den personlige, frivillige støtte er et væsentligt og værdifuldt bidrag til både sprogskolerne og kommunernes integrations- og beskæftigelsesindsats.

I kraft af sin landsdækkende tilstedeværelse og adgang til samarbejdspartnere og frivilligressourcer kan Venner Viser Vej hurtigt tilpasses tilbuddet om frivillige venner til antallet af flygtninge, der kommer til landet. Det er således evalueringens vurdering, ”at der i 2022 er en velafprøvet og skalerbar infrastruktur på plads, der som en slags akutberedskab hurtigt har kunnet aktiveres for at tilbyde frivilligstøtte til de mange nyankomne ukrainere næsten uanset hvor i landet, de bor.”

Således blev mindst 1.235 flygtninge matchet med frivillige venner i 2022. Det svarer til en tredobling i forhold til året før.

 

CITATER

”Det er helt unikt, at en frivillig indsats, som er drevet af medmenneskelighed og ønsket om at hjælpe både kan have så stor og positiv betydning og at vi kan arbejde med en landsdækkende tilstedeværelse. Det bør vi som samfund selvfølgelig drage nytte af,” siger Niels Svankjær Christiansen, leder af Røde Kors’ nationale integrationsindsats.

”Når vi taler om civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet, er det vigtigt, vi får sat ord på, hvornår og hvordan vores frivillige indsatser virker. Og her har vi et tydeligt eksempel på, hvad det er, det frivillige kan, og hvorfor det er så vigtigt i vores velfærdssamfund,” siger Lone Tinor-Centi, chef for Frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp.

PRESSEHENVENDELSER

Niels Svankjær Christiansen, leder af Røde Kors’ nationale integrationsindsats, 3070 0026.

Mette Blauenfeldt, sektionschef i DRC Dansk Flygtningehjælp Integration, 2630 0772.

 

Læs mere om projektet og find evalueringsrapporten fra Als Research på www.vennerviservej.dk

 

<
19 feb 2023
DRC Dansk Flygtningehjælp støtter ukrainske foreninger i Dan…
>
10 feb 2023
Er du i kontakt med nogen, der er berørt af jordskælvet? Her…