Trivsel og inklusion

Boundary Works

Forskning om grænseflader mellem stat og civilsamfund

Om forskningsprojektet

Om forskningsprojektet

Projektet vil mindske flygtninges sociale udsathed gennem øget viden og handlemuligheder i et styrket samarbejde mellem flygtninge, civilsamfundets frivillige og velfærdsprofessionelle i kommunal forvaltning.

I udlændinge- og integrationslovgivningen er årtiers fokus på integration erstattet af et todelt fokus på selvforsørgelse og hjemrejse. Det påvirker flygtninges vilkår i Danmark og skaber fundamental uvished i hverdagen. Samtidig forandres grænsefladerne mellem offentlige myndigheder, civilsamfund og flygtninge, så frivillige varetager stadigt flere sociale opgaver.

 

Et unikt samarbejde

Forskningsprojektet er et unikt samarbejde mellem Røde Kors, DRC Dansk Flygtningehjælp, forskere fra Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalons Center for Socialt Arbejde og Forvaltning.

Der er fokus på tre overordnede mål: 

1) skabe ny viden om de ændrede grænseflader, herunder nye roller for civilsamfundet

2) udvikle nye indsatser, der giver flygtninge øget indsigt i rettigheder og bedre handlemuligheder

3) styrke samarbejdet på tværs af forskning og praksis, så viden og udviklede indsatser både bliver forskningsbaserede og praksisrelevante. Projektets resultater opnås gennem etnografisk feltarbejde, som involverer tæt dialog med og samspil mellem flygtninge, frivillige og velfærdsprofessionelle. 

Støttet af The Velux Foundation

The Velux Foundations
The Velux Foundations

Kontakt

Siden handler om frivillige projekter Trivsel metode