Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Flygtninge i job

SIB: Social investeringsmodel for arbejdsmarkedsinklusion

Et særligt forløb for personer med ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen.

Hvad er SIB?

Et samarbejde mellem DRC Integration, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jensens Fond har gennem godt to år udviklet og dokumenteret en ny social investeringsmodel.

Forventningen er, at modellen på sigt kan hjælpe med at få den restgruppe af ledige i arbejde, som p.t. ikke har gavn af de eksisterende tilbud.

De ledige er kommet fra Viborg og Herning kommuner. De har deltaget i et programforløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC's Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS).

En analyse af mer-effekten viser, at indsatsen har resulteret i en mer-beskæftigelse på 18 procentpoints sammenlignet med en normalindsats.

Projektperioden for SIB var 2020 til 2023. 

SIB tager afsæt i to spor

Værdien af at bringe ledige ind på arbejdsmarkedet skal ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel:

Social Inklusion og beskæftigelse

Nytænker inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet og sikrer, at deltagerne kommer i beskæftigelse.

Social Investment Bond

Dokumenterer værdien af investeringer i beskæftigelsesindsatser og udarbejder en juridisk konstruktion/betalingsmodel.

Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem DRC Integration, Poul Due Jensens Fond og Viborg og Herning Kommune.

Gevinsten ved at investere i individuelt tilrettelagte forløb for personer, der generelt kan have udfordringer ved at skulle genvinde eller etablere sig på arbejdsmarkedet er blevet dokumenteret i samarbejde med COWI.

Derudover har Kammeradvokaten og COI (Center for Offentlig Information) også bidraget med rådgivning og videreformidling af projektets resultater.

Projektet har i det daglige været forankret hos DRC Integration, som har lang erfaring med forløb for flygtninge og indvandrere.

Vi ønsker med dette projektsamarbejde at stå med en eller flere modeller, der kan komme ud at leve blandt potentielle investorer.

/  Programansvarlig projektleder hos DRC Integration

Hvilke resultater opnåede vi?

En registerbaseret analyse viser, at der er en signifikant positiv effekt af deltagelse i projektet målt 2 måneder efter endt forløb.

Det gælder både andelen, der er blevet selvforsørgende, og andelen, der har fået ordinær beskæftigelse:

  • 27 % af deltagerne var selvforsørgende eller under uddannelse 2 måneder efter deltagelse i projektet mod 13 % af en kontrolgruppe.
  • Samtidig havde 35 % af deltagerne ordinær beskæftigelse (i større eller mindre grad) i den pågældende kalendermåned mod 17 % af en kontrolgruppe.

Materialer fra projektet

Se alle resultaterne, effektanalysen, samfundsøkonomisk analyse, betalingsmodel, redskaber og metode.

SIB - sociale investeringer og beskæftigelsesindsats

5 Fil(er)

Kontakt