Flygtninge i job

SIB: Social investeringsmodel for arbejdsmarkedsinklusion

Et særligt forløb for personer med ikke-vestlig baggrund og lang ledighed i bagagen.

Hvad er SIB?

Et nyt samarbejde mellem DRC Integration, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jensens Fond skal gennem to år udvikle og dokumentere en ny social investeringsmodel.

Forventningen er, at modellen på sigt kan hjælpe med at få den restgruppe af ledige i arbejde, som p.t. ikke har gavn af de eksisterende tilbud.

De ledige kommer fra Viborg og Herning kommuner. De skal deltage i et programforløb, som tager afsæt i metoderne fra DRC's Business Training program kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS).

Projektperioden for SIB er fra 2020 til 2022. 

SIB tager afsæt i to spor

Værdien af at bringe ledige ind på arbejdsmarkedet skal ikke blot dokumenteres som menneskelige gevinster, men også som økonomiske, der kan danne baggrund for en egentlig investeringsmodel:

Social Inklusion og beskæftigelse

Nytænker inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet og sikrer, at deltagerne kommer i beskæftigelse.

Social Investment Bond

Dokumenterer værdien af investeringer i beskæftigelsesindsatser og udarbejder en juridisk konstruktion/betalingsmodel.

Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem DRC Integration, Poul Due Jensens Fond og Viborg og Herning Kommune.

Gevinsten ved at investere i individuelt tilrettelagte forløb for personer, der generelt kan have udfordringer ved at skulle genvinde eller etablere sig på arbejdsmarkedet skal dokumenteres i samarbejde med COWI.

Derudover har Kammeradvokaten og COI (Center for Offentlig Information) også meldt sig på banen med rådgivning og videreformidling af projektets resultater.

Projektet er i det daglige forankret hos DRC Integration, som har lang erfaring med forløb for flygtninge og indvandrere.

Vi ønsker med dette projektsamarbejde at stå med en eller flere modeller, der kan komme ud at leve blandt potentielle investorer.

/  Programansvarlig projektleder hos DRC Integration

Hvilke resultater forventer vi?

Forventningen er, at 50 % vil komme i hel eller delvis forsørgelse i projektperioden fra 2020-2022.

Kontakt