Spring til indholdet
Integration
Kontakt
MindSpring

Psykosociale gruppeforløb for ukrainere med flugtbaggrund

DRC Integration tilbyder psykosociale MindSpring gruppeforløb til ukrainere med flugtbaggrund, der faciliteres af fagprofessionelle trænere, som arbejder kultursensitivt og traumebevidst ud fra en narrativ og neurosekventiel tilgang.

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

Det er fortsat muligt for kommuner, skoler, ungdomsskoler, foreninger, virksomheder m.fl. at få et MindSpring-forløb for ukrainere. Kontakt os for at høre nærmere.

  • Vi stiller to trænere og en tolk til rådighed.
  • Vi sørger for materialer og forplejning.
  • Vi evaluerer på forløbene.

  • I sørger for et lokale, hvor gruppeforløbet kan foregå.
  • I samler en gruppe på ca. 8-10 ukrainere med flugtbaggrund, der kan indgå i enten en børne-, unge- eller forældregruppe.

  • Pris: 35.000 kr.
    Læs mere her 

    Kontakt os

Krigen fratog os vores hjem, venner og vores fædreland. Men disse møder lærte mig at håndtere stress og gav mig muligheden for ikke at være alene og hjælpe andre

/  Ukrainsk deltager i et MindSpring-forløb for seniorer

Hvad indebærer MindSpring for ukrainere?

Mange ukrainske familier er kommet til Danmark siden krigen i Ukraine begyndte. Det er en vanskelig situation med savn og frygt og en krig, der stadig er i gang. MindSpring giver mulighed for at dele disse oplevelser og erfaringer og tackle udfordringerne sammen med andre i samme situation.

I et MindSpring-forløb mødes ligesindede med samme baggrund og samme modersmål, og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Der sættes særligt fokus på deltagernes egne ressourcer og på at styrke dem i deres tilværelse i Danmark. Formålet med MindSpring er at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

Et MindSpring-forløb for ukrainere...

´Det er som om, der ikke er nogen interesse´

Brochurer om MindSpring for ukrainere

Find brochurer om MindSpring for ukrainere på både dansk og ukrainsk til børn, unge, forældre og seniorer.

Brochurer om MindSpring for ukrainere

9 Fil(er)

Kontakt