Spring til indholdet
Integration
Kontakt
MindSpring

Gratis psykosociale gruppeforløb for ukrainere der er flygtet

Med fondsmidler fra Det Obelske Familiefond, Velliv Foreningen, Lundbeckfonden og Velux Fonden er det nu muligt for kommuner, skoler, foreninger mfl. at få et gratis MindSpring-forløb for ukrainske flygtninge.

Nyhed: MindSpring-forløb for seniorer der er flygtet fra Ukraine

Nyhed: MindSpring-forløb for seniorer der er flygtet fra Ukraine

Med en flot donation fra Velux Fonden har vi fået mulighed for at udvikle og afholde forløb for seniorer over 55 år, der er flygtet fra Ukraine. Kontakt os hvis I ønsker at afholde et MindSpring-forløb for seniorer fra Ukraine hos jer.

”Krigen fratog os vores hjem, venner og vores fædreland. Men disse møder lærte mig at håndtere stress og gav mig muligheden for ikke at være alene og hjælpe andre”.

– Deltager i MindSpring for seniorer.

Se mere i vores folder om MindSpring for seniorer fra Ukraine her

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

 • Vi stiller to trænere og en tolk til rådighed.
 • Vi sørger for materialer og forplejning.
 • Vi evaluerer på forløbene.

 • I sørger for et lokale, hvor gruppeforløbet kan foregå.
 • I samler en gruppe på ca. 8-10 ukrainere med flugtbaggrund, der kan indgå i enten en børne-, unge- eller forældregruppe.

Kontakt os

Hvad indebærer MindSpring for ukrainere?

Mange ukrainske familier er kommet til Danmark siden krigen i Ukraine begyndte. Det er en vanskelig situation med savn og frygt og en krig, der stadig er i gang. MindSpring giver mulighed for at dele disse oplevelser og erfaringer og tackle udfordringerne sammen med andre i samme situation.

I et MindSpring-forløb mødes ligesindede med samme etniske baggrund og samme modersmål, og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Der sættes særligt fokus på deltagernes egne ressourcer og på at styrke dem i deres tilværelse i Danmark. Formålet med MindSpring er at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

Et MindSpring-forløb for ukrainere...

Temaer i MindSpring for ukrainere

Se herunder hvilke temaer der arbejdes med i de forskellige målgrupper.

Børn 9-14 år

 • At være ny i et andet land
 • Tryghed og tillid
 • Identitet og identitetsforandring
 • Følelser, stress og traumer
 • Ensomhed, bekymringer og savn

Unge 15-30 år

 • At være ny i et andet land
 • Identitet og identitetsforandring
 • Stress og traumer
 • Køn, seksualitet og rettigheder
 • Ensomhed, fællesskab og savn

Forældre

 • At være forældre i et nyt land
 • Opdragelses- og læringsmetoder
 • Identitet og identitetsforandring
 • Ægteskab, kønsrelaterede problemstillinger og savn
 • Stress og traumer

Seniorer (55+)

 • Kulturelle normer og værdier
 • Alderdom i et andet land
 • identitet og identitetsforandring
 • Stress og traumer
 • Ensomhed og fællesskab
 • Følelser og bekymringer

Brochurer om MindSpring for ukrainere

Find brochurer om MindSpring for ukrainere på både dansk og ukrainsk til børn, unge, forældre og seniorer.

Brochurer om MindSpring for ukrainere

9 Fil(er)

Kontakt