MindSpring

Gratis psykosociale gruppeforløb for ukrainske flygtninge

Med fondsmidler fra Det Obelske Familiefond, Velliv Foreningen og Lundbeckfonden er det nu muligt for kommuner, skoler, foreninger mfl. at få et gratis MindSpring-forløb for ukrainske flygtninge.

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

Kom i gang med MindSpring for ukrainere

 • Vi stiller to trænere og en tolk til rådighed.
 • Vi sørger for materialer og forplejning.
 • Vi evaluerer på forløbene.

 • I sørger for et lokale, hvor gruppeforløbet kan foregå.
 • I samler en gruppe på ca. 8-10 ukrainere med flugtbaggrund, der kan indgå i enten en børne-, unge- eller forældregruppe.
 • Kontakt os for at høre nærmere. Se kontaktoplysninger i bunden af siden. 

Hvad indebærer MindSpring for ukrainere?

Mange ukrainske familier er kommet til Danmark siden krigen i Ukraine begyndte. Det er en vanskelig situation med savn og frygt og en krig, der stadig er i gang. MindSpring giver mulighed for at dele disse oplevelser og erfaringer og tackle udfordringerne sammen med andre i samme situation.

I et MindSpring-forløb mødes ligesindede med samme etniske baggrund og samme modersmål, og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer. Der sættes særligt fokus på deltagernes egne ressourcer og på at styrke dem i deres tilværelse i Danmark. Formålet med MindSpring er at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

Et MindSpring-forløb for ukrainere...

Temaer i MindSpring for ukrainere

Se herunder hvilke temaer der arbejdes med i de forskellige målgrupper.

Børn 9-14 år

 • At være ny i et andet land
 • Tryghed og tillid
 • Identitet og identitetsforandring
 • Følelser, stress og traumer
 • Ensomhed, bekymringer og savn

Unge 15-30 år

 • At være ny i et andet land
 • Identitet og identitetsforandring
 • Stress og traumer
 • Køn, seksualitet og rettigheder
 • Ensomhed, fællesskab og savn

Forældre

 • At være forældre i et nyt land
 • Opdragelses- og læringsmetoder
 • Identitet og identitetsforandring
 • Ægteskab, kønsrelaterede problemstillinger og savn
 • Stress og traumer

Brochurer om MindSpring for ukrainere

Find brochurer om MindSpring for ukrainere på både dansk og ukrainsk til børn, unge og forældre.

Brochurer om MindSpring for ukrainere
Brochurer om MindSpring for ukrainere

7 Fil(er)

Kontakt