Spring til indholdet
Integration
Kontakt
videnscenterforintegration.dk

Ikke-vestlige har fortsat høj corona-ledighed

kke-vestlige indvandrere og efterkommere har oplevet en større stigning i ledighed under coronakrisen end etniske danskere. Der er samtidig god grund til at følge udviklingen tæt, da der erfaringsmæssigt er risiko for høj ledighed blandt etniske minoriteter i krisetider. Denne analyse følger op på en analyse fra maj måned om ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres ledighed under coronakrisen.

Udgivet 03 sep 2020

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har oplevet en større stigning i ledighed under coronakrisen end etniske danskere. Der er samtidig god grund til at følge udviklingen tæt, da der erfaringsmæssigt er risiko for høj ledighed blandt etniske minoriteter i krisetider. Denne analyse følger op på en analyse fra maj måned om ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres ledighed under coronakrisen.

Analysen Kort

  • Ledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er fortsat faldende. I maj måned var ledigheden på ca. 8 pct. Den 30. august faldt ledigheden for gruppen til 7,6 pct. Ledigheden kan dog forventes at stige i takt med, at hjælpepakkerne udløber.
  • Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har fortsat oplevet den største stigning i andel ledige sammenlignet med etniske danskere.

Danmarks Videnscenter for Integration publicerede i maj 2020 en analyse om ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres ledighed under coronakrisen. Analysen viste bl.a., at personer med ikke-vestlig baggrund havde oplevet en større stigning i ledighed end etniske danskere. Den viste samtidig, at der på dette tidspunkt ikke var sket en lige så voldsom stigning i ledighed blandt indvandrere, som man kunne frygte, og som man ser i andre lande. Eksempelvis viser en undersøgelse fra amerikanske Migration Policy Institute, at latinoer i USA oplevede en voldsom stigning i ledighed som følge af corona.

Den høje ledighed udebliver dog fortsat for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Dette kan ses ved, at ikke-vestliges er steget med 1,3 pct. point i forhold til udgangspunktet d. 8. marts, mens den for etniske danskere er steget med 0,9 pct. point. Med andre ord er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fortsat hårdest ramt på ledigheden, men ikke nær så hårdt som i andre lande. Dog er ledigheden faldende for begge grupper.

Den 30. august var 7,6 pct. af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ledige, mens det samme var tilfældet for 4,2 pct. med dansk herkomst. Ledigheden er steget d. 1. august, efter lønkompensation og andre hjælpepakker er udløbet – en tendens, der kan fortsætte den kommende tid. Disse ledighedstal er dog endnu ikke offentliggjort på herkomst.

Denne analyse er udarbejdet af Danmarks Videnscenter for Integration. DRC Integration gengiver analysen i sin oprindelige form og har ikke haft indflydelse på tema eller tekst. Er der spørgsmål til analysens indhold kan forfatteren og stifter af Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger kontaktes på [email protected].

<
06 sep 2020
Fem år efter: 4 ud af 10 flygtninge i beskæftigelse
>
17 aug 2020
Indvandrere og efterkommere fravælger Politiskolen
Læs mere om Arbejdsmarked