Spring til indholdet
Integration
Kontakt
videnscenterforintegration.dk

Fem år efter: 4 ud af 10 flygtninge i beskæftigelse

Danmark modtog rekordmange flygtninge i 2015. Flygtningene, der kom fra bl.a. Syrien og Eritrea, udløste en stor politisk debat og medførte en række reformer på området, herunder en trepartsaftale om integration. Denne analyse undersøger flygtninges beskæftigelsesstatus 5 år efter ankomst i Danmark.

Udgivet 06 sep 2020

Analysen Kort

Analysen finder bl.a.

  • Ca. 10.300 flygtninge, der fik asyl i 2015, er fortsat i Danmark i maj 2020.
  • 4.400 af 2015-flygtningene, svarende til 42 pct., er i beskæftigelse i maj 2020. Dette gælder 20 pct. af kvinderne og 56 pct. af mændene.

I årene omkring 2015 ankom en stor mængde flygtninge til Danmark. Den såkaldte flygtningekrise handlede særligt om flygtninge fra en omfattende syrisk borgerkrig, men også andre flygtninge fik asyl i Danmark i perioden. Ifølge Udlændingestyrelsen fik 10.849 flygtninge opholdstilladelse i 2015. Af disse er 10.321 stadig i landet i maj 2020. Ca. 5.900 af 2015-flygtningene er syrere – svarende til 57 pct. af alle flygtningene det år. Udover syrerne udgør eritreanerne med ca. 2.400 personer en stor del af 2015-generationen af flygtninge.

Størstedelen af 2015-flygtninge består af mænd. Disse udgør ca. 6.500 – eller 63 pct. – af de flygtninge fra 2015, der fortsat er i Danmark.

Der er store forskelle på om flygtningene, der ankom i 2015, er i beskæftigelse fem år efter afhængigt af køn og oprindelsesland. Blandt begge køn er 62 pct. af eritreanerne i beskæftigelse mod 36 pct. af syrerne og 31 pct. af de statsløse (primært palæstinensere). I gennemsnit er 42 pct. af 2015-flygtningene i beskæftigelse i maj 2020. Beskæftigelse dækker her over ustøttet beskæftigelse, hvorfor der kan være nogen i ordinær uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskud el.lign. udover de 42 pct. En rapport fra Nordisk Ministerråd, der undersøgte flygtninge der ankom til de nordiske lande i 2008-2013, viser, at 2 pct. af mandlige flygtninge og 5 pct. af mandlige flygtninge i Danmark var i uddannelse 5 år efter ankomst.

Fælles for alle flygtningene uanset oprindelsesland er, at kvinder i markant ringere grad er i beskæftigelse. 20 pct. af alle kvindelige flygtninge fra 2015 var i beskæftigelse i maj 2020. Det samme gælder for 56 pct. af mandlige flygtninge fra samme årgang.

Denne analyse er udarbejdet af Danmarks Videnscenter for Integration. DRC Integration gengiver analysen i sin oprindelige form og har ikke haft indflydelse på tema eller tekst. Er der spørgsmål til analysens indhold kan forfatteren og stifter af Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger kontaktes på [email protected].

<
15 okt 2020
Hver tredje SOSU-elev har udenlandsk baggrund
>
03 sep 2020
Ikke-vestlige har fortsat høj corona-ledighed
Læs mere om Arbejdsmarked