Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Populære hotlines hjælper ukrainere i Danmark

I Danmark er vi i DRC Dansk Flygtningehjælp hurtigt nået ud med både psykosocial, juridisk og praktisk hjælp til ukrainske flygtninge. Takket være bred lokal støtte og vores netværk af 6.000 frivillige.

Udgivet 25 aug 2022

Udstrakte arme, åbne døre og stærk faglighed rundt om i Danmark gjorde det muligt for os i DRC Dansk Flygtningehjælp hurtigt at sætte skub i og gennemføre flere aktiviteter for de nyankomne børn, unge og voksne fra Ukraine.

Nationale partnere, fonde, virksomheder og vores mere end 6.000 frivillige viste stor interesse for at sikre den bedst mulige modtagelse af ukrainerne på flugt.

Det har resulteret i mange gode initiativer og samarbejder. Målet med vores indsats for ukrainere i Danmark er at sikre et værdigt liv og inklusion i det danske samfund. Derfor har vi stor fokus på det lokale arbejde rundt om i landet – der, hvor ukrainerne er. Vi samarbejder med både lokale og nationale myndigheder, foreninger, boligsociale initiativer, frivillige og den ukrainske diaspora i Danmark. Det sikrer, at vi kommer i kontakt med de ukrainske flygtninge og hjælper dem i deres lokale miljø.

Beskæftigelse og fællesskaber
Frivillig- og civilsamfundsinitiativer er blevet nytænkt og udbygget. Sammen med kommunerne laver vi beskæftigelsesinitiativer. Og vores ungdomsorganisation DFUNK laver fællesskabsorienterede aktiviteter målrettet de unge ukrainere, som er kommet til landet.

Hurtigt fik vi skabt et online informations- og introduktionsmateriale med film og små tekster på ukrainsk med viden om det danske samfund. Vores psykosociale gruppeforløb MindSpring, der har fokus på at forebygge, at krisereaktioner udvikler sig til svære traumer for flygtninge, er udvidet med en ukrainsk version. Vi har også udvidet fritidsindsatsen for nytilkomne flygtningebørn og unge med nye støttemuligheder gennem Fritidspuljen samt etableret 10 nye Leg og Læringsklubber målrettet flygtningebørn fra Ukraine.

1.500 opkald fra fagprofessionelle
For at kunne nå ud til flest mulige ukrainere i Danmark har vi oprettet forskellige hotlines, som blandt andet en psykosocial hotline til ukrainere, en hotline med asylrådgivning, en for fagprofessionelle og en for frivillige og lokale samarbejdspartnere. Og de er fortsat populære.

På den psykosociale hotline kan ukrainske børn, unge og voksne ringe – på deres modersmål – og blive vejledt i reaktioner under svære livsomstændigheder, og i at styrke tryghed og modstandsdygtighed i en ny tilværelse. 

For de ukrainske flygtninge er det også muligt at få rådgivning om asyl og opholdstilladelser af DRC Asyls team af professionelle juridiske rådgivere.

For de fagprofessionelle er der også telefonisk hjælp at hente til den gode modtagelse af flygtninge, og hvordan de bedst støtter flygtninge med traumer. Her har vi taget imod mere end 1.500 opkald i de seneste seks måneder.

Hotlinen for frivillige og lokale samarbejdspartnere har i de første seks måneder givet mere end 900 personer svar på spørgsmål. Samtidig har DRC Integrations online FAQ med svar på praktiske spørgsmål haft mere end 11.000 besøg.

 

<
01 sep 2022
Dansk Flygtningehjælp skal rydde miner og vejsidebomber i He…
>
24 aug 2022
Efterårets arrangementer og kurser
Læs mere om Ukraine Rådgivning