Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Arrangementer

Ukrainere i Danmark og særloven

På dette kursus vil du få mere viden om, hvem flygtningene fra Ukraine er, hvordan deres opholdsgrundlag i Danmark ser ud og myndighedernes praksis i forhold til særloven.

Sted Online arrangement
Linket er ikke tilgængeligt lige nu

Beskrivelse

Siden Ruslands invasion af Ukraine, der blev påbegyndt den 24. februar 2022, er en stor gruppe Ukrainere kommet til Danmark, hvor en særlov blev hastebehandlet for at give midlertidig opholdstilladelse til Ukrainere på flugt fra krigen – og et fælles europæisk beskyttelsesdirektiv blev aktiveret.

Mange ukrainere fik hurtigt en opholdstilladelse, og i modsætning til de øvrige asylansøgere har mange ukrainere været privat indkvarteret og eksempelvis haft adgang til både arbejde og sundhedsydelser fra ankomsttidspunktet.

Særloven har imidlertid også vist sig ufleksibel både i forhold til ankomsttidspunktet og anvendelsen overfor personer med opholdstilladelse (men ikke statsborgerskab) i Ukraine - og vi ser at der er stor forskel på, hvordan reglerne er udformet på tværs af EU-landene. Dertil kommer, at almindelige asylsager vedrørende ukrainske statsborgere er sat i bero på ubestemt tid.

På dette kursus vil du få mere viden om, hvem flygtningene fra Ukraine er, og hvordan deres opholdsgrundlag i Danmark ser ud. Herudover vil du få viden om myndighedernes praksis i forhold til særloven, og om, hvad man som frivillig kan være opmærksom på, når det drejer sig om opholdstilladelser til flygtninge fra Ukraine. 

Kurset er udbudt til frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp, men er åbnet for deltagelse for alle. Kurset er derfor udbudt uden for almindelig arbejdstid, og deltagelse er gratis. Af samme årsag, vil der måske henvises til frivilligt arbejde med flygtninge undervejs.

Oplægsholder

Sophia Dørffer Hvalkof, juridisk konsulent i DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling

Kursusleder

Maria Rønberg, regionskonsulent i DRC Dansk Flygtningehjælp

<
12 okt 2023
Bliv skarp på integrationslovgivningen (kurset er udviklet t…
>
23 nov 2023
Dublinforordningen - kort fortalt
Læs mere om Kurser lovgivning