Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Arrangementer

Bliv skarp på integrationslovgivningen (kurset er udviklet til frivillige, men åbnet for alle)

På dette kursus kan du blive opdateret på de aktuelle tendenser på udlændinge- og integrationsområdet, på særlove for ukrainske flygtninge og evakuerede afghanere og seneste lovændringer - og om DRC Dansk Flygtningehjælps holdninger til disse.

Sted Online arrangement
Linket er ikke tilgængeligt lige nu

Beskrivelse

Udlændinge- og integrationsområdet er et felt under konstant forandring. Folketinget vedtager løbende lovændringer, og dét gør det udfordrende at navigere i det danske samfund for flygtninge og familiesammenførte - og for frivillige kræver det også en indsats at følge med på området.

På dette kursus bliver du opdateret på integrationslovgivningen og de aktuelle vilkår for blandt andet ukrainske flygtninge, congolesiske kvoteflygtninge og andre flygtningegrupper i Danmark. Du vil høre om de seneste lovændringer, særlove for ukrainske flygtninge og evakuerede afghanere, de aktuelle tendenser på udlændinge- og integrationsområdet og DRC Dansk Flygtningehjælps holdninger til disse. Kurset henvender sig både til nye frivillige og erfarne frivillige, som gerne vil holde sig opdateret på integrationsområdet.

DRC Dansk Flygtningehjælps integrationsfaglige seniorrådgiver Sine Hav vil bl.a. komme ind på modtagelse og integration i kommunen, midlertidig bolig, selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og muligheden for økonomiske ydelser og andre relevante regler for flygtninge og familiesammenførte i Danmark.

Kurset er udbudt til frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp, men er åbnet for deltagelse for alle. Kurset er derfor udbudt uden for almindelig arbejdstid, og deltagelse er gratis. Af samme årsag, vil der måske henvises til frivilligt arbejde med flygtninge undervejs.

Oplægsholder

Sine Hav, integrationsfaglig seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp

Kursusleder

Marie Møller Kristensen, projektkonsulent i DRC Dansk Flygtningehjælp

<
14 sep 2023
Invitation til lancering af ’Velkommen til Danmark’ - en hje…
>
25 okt 2023
Ukrainere i Danmark og særloven
Læs mere om Kurser lovgivning