Flygtninge i job

Talent Management - Afsluttet

En 360-graders afdækning af flygtninges kompetencer allerede imens, de er på asylcenter. For kommunerne skaber det bedre vilkår for at påbegynde en tidlig virksomhedsrettet indsats.

Talent Management

Der er en begrænset forbindelse mellem nyankomne flygtninges kompetencer og boligplacering samt lokale behov for arbejdskraft. Det skulle Talent Management lave om på.

Med Talent Management, foretog vi en 360-graders afdækning af godt 500 flygtninges kompetencer allerede imens, de var på asylcenter.

I praksis betød det, at afklaringen af flygtninges kompetencer skete forud for boligplacering i de enkelte kommuner. For kommunerne skabte det bedre vilkår for at påbegynde en tidlig virksomhedsrettet indsats, ligesom det åbnede muligheden for at sikre et bedre match mellem flygtningenes kompetencer og de lokale jobmuligheder. De nyankomne flygtninge kunne dermed boligplaceres i områder, hvor arbejdskraft og arbejdsudbud passede sammen.

Erhvervslivets behov

Projektet afdækkede derfor også erhvervslivets behov sideløbende med kompetenceafklaringen på asylcentrene. Det sikrede muligheden for at igangsætte virksomhedspraktik allerede på asylcentret via et målrettet match mellem virksomhedernes behov og flygtningenes kompetencer. På den måde gjorde Talent Management det også lettere for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft blandt flygtninge.

Baggrund

Talent Management byggede på allerede eksisterende viden og retningslinjer hentet fra Task Force om Integration, Videncenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere og fra DRC Integrations egen praksis.

Projektet

Mål

Målet med projektet var at øge udbuddet af arbejdskraft gennem hurtigere integration

Tidspunkt

Februar 2016 - Februar 2018

Finansiering

Projektet var finansieret af Industriens Fond

Samarbejdspartnere

Talent Management var et samarbejde med virksomheder inden for industrien, lokale erhvervsråd og -klubber, AsylSyd, Jammerbugt Asylafdeling/Sønderborg, Asylcenter Haderslev og Vesthimmerland asylcentre samt 10 kommuner:

Hent vores materiale

Talent Management Ebog: 'Rekruttering gennem tidlig kompetenceafklaring af flygtninge på asylcentrene - Erfaring og best practices'

Talent Management - E-bog
Talent Management - E-bog

1 Fil(er)

Kontakt