Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Flygtninge i job

CO:LAB - Afsluttet

CO:LAB er et iværksætterprojekt for unge flygtninge udviklet i et partnerskab mellem DRC Integration og Foreningen Roskilde Festival. Faglige workshops om iværksætteri, tilbud om frivillige erhvervsmentorer samt opbygning af partnerskaber til andre organisationer og kommuner kombineres.

Iværksætteri

CO:LAB er et iværksætterprojekt for unge flygtninge, der er udviklet i et partnerskab mellem DRC Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Roskilde Festival. Projektet kombinerer faglige workshops om iværksætteri, tilbud om frivillige erhvervsmentorer samt opbygning af partnerskaber til andre organisationer og kommuner.

Projektet blev gennemført i perioden 2018-2020. Konceptet har været afprøvet i både Danmark og Tyrkiet og er derfor tilrettet forskellige kontekster. CO:LAB har arbejdet med unge flygtninge i Danmark og Tyrkiet med baggrund i Mellemøsten - primært fra Syrien, Iran og Irak.

Aktiviteter
Aktiviteterne i projekt er en kombination af rekruttering af deltagere og frivillige mentorer, afholdelse af workshops og matchning af deltagere og frivillige mentorer.

Deltagerne var igennem fire iværksætterworkshops, hvor de blev klædt på med relevant viden inden for iværksætteri og regler/lovgivning på det danske arbejdsmarked. Temaerne var blandt andet ideudvikling, markedsføring, salg og økonomi.

Målgruppen

Unge flygtninge mellem 18 og 29 år primært fra Mellemøsten.

Formålet

Formålet

Formålet med projektet har derfor været at bidrage til, at unge flygtninge kan bringe denne iværksætterånd med sig og via iværksætteri blive en integreret del af samfundet - om det er i Danmark, et naboland til hjemlandet, i hjemlandet eller et helt fjerde sted.

Formålet er at klæde de unge på med iværksættermetoder, der kan anvendes overalt i verden og samtidig hjælpe de unge til at indgå i sociale fællesskaber med andre unge både med og uden flygtningebaggrund.

Iværksætteri kan i flygtningelejre eller community centre ude i verden være en forudsætning for, at flygtninge kan opnå en indtjening og opretholde en ordentlig levestandard.

COLAB helped me in gaining a lot of valuable knowledge about how to open and develop your own business in Denmark, as well as many important connections.

/  Deltager i CO:LAB

Vores resultater

CO:LAB blev en stor succes og 36 seje iværksættere gennemførte projektet. Heraf lykkedes 23 med at starte deres egen virksomhed med hjælp fra projektet.

Det vil sige, at 65% lykkedes med at starte egen virksomhed, og 95% var i job eller uddannelse ved projektets afslutning.

CO:LAB e-bog

E-bogen har til formål at hjælpe alle, der ønsker at gå i gang med et iværksætterforløb. Det kan både være frivillige, medarbejdere i NGO’er, kommuner, Community Centres og lignende overalt i verden.

CO:LAB - en guide til iværksætteri

1 Fil(er)

Kontakt

Læs mere om beskæftigelse projekter