Beskæftigelse

Projekt for ukrainske flygtninge

DRC Integration har solid erfaring med at sætte borgernes kompetencer i spil og matche dem med virksomheder med ledige job.

Formål og fokus

Formålet med forløbet er at understøtte selvforsørgelse hurtigst
muligt og at klæde deltagerne på til det danske arbejdsmarked og samfund.
Forløbet er en kombination af jobrettet gruppeundervisning,
ugentlige individuelle samtaler og praktiske aktiviteter som for
eksempel virksomhedsbesøg.

Tilgangen er ressourceorienteret med fokus på, hvordan deltagernes kompetencer kan sættes i spil på det danske arbejdsmarked hurtigst muligt.
Vi har solid erfaring med at matche borgere med virksomheder
med jobåbninger og at opbygge og pleje virksomhedsnetværk.
Og vi står gerne for udplacering i ordinære timer, praktik og/eller
løntilskud med tæt opfølgning på virksomheden og oprettelse i
VITAS.
Kommunen kan naturligvis også selv stå for udplacering og opfølgning.

Eksempler på temaer

 • Ret, pligt og muligheder på det danske arbejdsmarked.
 • Kompetenceafklaring og udarbejdelse af CV. Og på Jobnet: Hvordan kan kompetencer fra hjemlandet bruge bedst muligt i Danmark?
 • Screening med fokus på hurtig afklaring af kompetencer og arbejdsmarkedsparathed. Vi giver anbefalinger til den videre indsats.
 • Den gode præsentation og opsøgende jobsøgning.
 • Realistiske jobmål og hurtigste vej i job: hvor er mulighederne? Herunder brug af arbejdsmarkedsbalancen.
 • Udarbejdelse af opfordrede og uopfordrede ansøgninger, formidling af stillingsopslag fra jobportaler, herunder ’hotjob’/vikarjob.
 • Arbejdspladskultur og arbejdsgivers forventninger.
 • Netværksskabelse og job via netværk.
 • Samarbejde med virksomheder om jobmuligheder: besøg af gæster fra arbejdsmarkedet og besøg på virksomheder.
 • Fokus på og støtte til at få ordinære timer, praktik og løntilskud.

  Derudover vil der indgå temaer i forhold til hverdagsmestring og det at være ny i Danmark.

Det praktiske

Mødetid: Fremmøde er som udgangspunkt to dage om ugen, men det kan dog aftales individuelt.

Sprog: Undervisning og samtaler vil foregå på ukrainsk/russisk.

Status: Efter hvert forløb laver vi en skriftlig statusbeskrivelse.

Pris: Kontakt os for yderligere information og pris.

Kontakt os for at høre mere

Siden handler om beskæftigelse